Lediga jobb

Tjänst Arbetsplats Sista ansökningsdag
Semestervikarier - sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor Till våra sjukhus i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping 2019-05-31
Semestervikarier - sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor Till våra sjukhus i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping 2019-05-31
Semestervikarier, medicinska sekreterare Till våra sjukhus i Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna 2019-05-31
Semestervikarier, undersköterskor Till våra sjukhus i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping, Hälso- och sjukvården 2019-05-31
Semestervikarier, skötare Till våra sjukhus i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping 2019-05-31
Semestervikarier, undersköterskor Till våra sjukhus i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping, Hälso- och sjukvården 2019-05-31
Semestervikarier, medicinska sekreterare Till våra sjukhus i Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna 2019-05-31
Semestervikarier - sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor Till våra sjukhus i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping 2019-05-31
Semestervikarier - sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor Till våra sjukhus i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping 2019-05-31
Semestervikarier, skötare Till våra sjukhus i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping 2019-05-31
Semestervikarier - sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor Till våra sjukhus i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping 2019-05-31
Semestervikarier, medicinska sekreterare Till våra sjukhus i Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna 2019-05-31
Semestervikarier, skötare Till våra sjukhus i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping 2019-05-31
Semestervikarier - sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor Till våra sjukhus i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping 2019-05-31
Semestervikarier, undersköterskor Till våra sjukhus i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping, Hälso- och sjukvården 2019-05-31
Allmänspecialist till Trosa vårdcentral Trosa vårdcentral 2019-03-31
Sjuksköterska till akutmottagningen Nyköpings lasarett Akutmottagningen Nyköpings lasarett 2019-03-31
Barnsjuksköterska/sjuksköterska till barn- och ungdomsavdelningen Barn- och ungdomsavdelningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-03-30
Barnsjuksköterska/sjuksköterska till barn- och ungdomsavdelningen Barn- och ungdomsavdelningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-03-30
Röntgensjuksköterskor till radiologiska kliniken Radiologiska kliniken Kullbergska sjukhuset Katrineholm 2019-03-24
Vi söker en engagerad SSIH-läkare till Trosa Trosa vårdcentral 2019-03-19
Vi söker en engagerad SSIH-läkare till Trosa Trosa vårdcentral 2019-03-19
Sjuksköterska till det palliativa vårdteamet Nyköping (tillsvid/timanst) Palliativa vårdteam, Nyköpings lasarett 2019-03-17
Distriktssjuksköterska/sjuksköterska till primärvården Gnesta vårdcentral 2019-03-13
Distriktssjuksköterska/sjuksköterska till primärvården Gnesta vårdcentral 2019-03-13
BVC-sköterska till primärvården Vårdcentralen Mariefred 2019-03-03
BVC-sköterska till primärvården Vårdcentralen Mariefred 2019-03-03
Med kvinnosjukvård i fokus! Vi söker överläkare/specialistläkare Kvinnokliniken, Nyköping 2019-02-28
Med kvinnosjukvård i fokus! Vi söker överläkare/specialistläkare Kvinnokliniken, Nyköping 2019-02-28
Vårdledare till medicinska avdelningen Medicinkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-02-28
Vårdledare till medicinska avdelningen Medicinkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-02-28
Specialistläkare/överläkare till anestesikliniken Anestesikliniken Nyköpings lasarett 2019-02-25
SOMMARJOBB 2019 Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping m.fl (avser alla orter) 2019-02-25
Sjuksköterskor till kirurgiska vårdavdelningen Kirurgi och urologi, Nyköpings Lasarett 2019-02-24
Sjuksköterskor till geriatriska avdelningen Geriatriska avdelningen, Nyköpings lasarett 2019-02-24
Sjuksköterskor till geriatriska avdelningen Geriatriska avdelningen, Nyköpings lasarett 2019-02-24
Vårdledare till geriatriska avdelningen Geriatriska avdelningen, Mälarsjukhuset i Eskilstuna 2019-02-24
Överläkare onkologi, studierektor ST-läkare/med ansvarig kliniska prövning Onkologkliniken Sörmland, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-02-17
Sjuksköterska till dialysmottagningen Dialysmottagningen Nyköpings Lasarett 2019-02-17
Sjuksköterska till specialiserad sjukvård i hemmet Vårdplats- och mottagningsenheten, Kullbergska sjukhuset Katrineholm 2019-02-17
Samordningssköterska för multisjuka och äldre Vårdcentralen Fröslunda, Eskilstuna 2019-02-17
Diabetessköterska Vårdcentralen Fröslunda, Eskilstuna 2019-02-17
Hjärtsviktssköterska Vårdcentralen Fröslunda, Eskilstuna 2019-02-17
Distriktssköterska/sjuksköterska samt astma/kol sköterska till primärvården Vårdcentralen Fröslunda, Eskilstuna 2019-02-17
Diabetessköterska Vårdcentralen Fröslunda, Eskilstuna 2019-02-17
Samordningssköterska för multisjuka och äldre Vårdcentralen Fröslunda, Eskilstuna 2019-02-17
Distriktssköterska/sjuksköterska samt astma/kol sköterska till primärvården Vårdcentralen Fröslunda, Eskilstuna 2019-02-17
Sjuksköterska som vill utvecklas inom stroke och medicin Stroke- och medicinavdelning, Kullbergska sjukhuset Katrineholm 2019-02-15
BVC-sköterska/distriktsköterska till primärvården Vårdcentralen Fröslunda, Eskilstuna 2019-02-10
BVC-sköterska/distriktsköterska till primärvården Vårdcentralen Fröslunda, Eskilstuna 2019-02-10
BVC-sköterska/distriktsköterska till primärvården Vårdcentralen Fröslunda, Eskilstuna 2019-02-10
Distriktssköterska till primärvården Vårdcentralen Trosa 2019-02-10
Distriktssköterska till primärvården Vårdcentralen Trosa 2019-02-10
STP-studierektor (specialistutbildning för psykologer) till Region Sörmland Region Sörmland 2019-02-10
ST-läkare till barn- och ungdomspsykiatriskamottagningen Eskilstuna 2019-02-10
Överläkare/specialist i radiologi Radiologiska kliniken vid Nyköpings lasarett 2019-02-10
Överläkare/specialist i radiologi Radiologiska kliniken vid Nyköpings lasarett 2019-02-10
Barnmorska alt sjuksköterska, med kontaktsjuksköterskeansvar till gyn Gynekologimottagningen, Nyköpings lasarett 2019-02-10
Barnmorska alt sjuksköterska, med kontaktsjuksköterskeansvar till gyn Gynekologimottagningen, Nyköpings lasarett 2019-02-10
Sjuksköterska till strokeavdelningen Strokeavdelningen, Nyköpings lasarett 2019-02-10
Ansvarig läkare för SSIH verksamheten samt den palliativa avdelningen Medicinkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-02-10
Specialistläkare med ledningsansvar för internmedicinska vårdavdelningen Medicinkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-02-10
Specialistläkare inom gastroenterologi med sektionsansvar Medicinkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-02-10
Enhetschef med specialistläkarkompetens för den geriatriska sektionen Medicinkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-02-10
Ansvarig läkare för SSIH verksamheten samt den palliativa avdelningen Medicinkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-02-10
Specialistläkare med ledningsansvar för internmedicinska vårdavdelningen Medicinkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-02-10
Specialistläkare inom gastroenterologi med sektionsansvar Medicinkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-02-10
Enhetschef med specialistläkarkompetens för den geriatriska sektionen Medicinkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-02-10
ST-läkare till barn- och ungdomspsykiatriskamottagningen Eskilstuna 2019-02-10
Legitimerad arbetsterapeut till habiliteringsverksamheten Habiliteringsmottagningen, Katrineholm 2019-02-10
STP-studierektor (specialistutbildning för psykologer) till Region Sörmland Region Sörmland 2019-02-10
STP-studierektor (specialistutbildning för psykologer) till Region Sörmland Region Sörmland 2019-02-10
Två audionomer till hörselvårdsmottagningen i Eskilstuna Hörselvårdsmottagningen i Eskilstuna 2019-02-07
Primärvårdsdietist i Katrineholmsområdet Dietistenheten, primärvård i Katrineholm 2019-02-07
Sjukgymnaster-/fysioterapeuter till framtidens vårdavdelning/akuten Framtidens vårdavdelning/akuten, akutsjukvården Nyköpings Lasarett 2019-02-06
Sjukgymnaster-/fysioterapeuter till sjukgymnastiken Paramedicin Sörmland, sjukgymnastiken Nyköpings Lasarett 2019-02-06
Sjuksköterska natt till medicinska avdelningen Medicinkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-02-04
Sjuksköterska till medicinska avdelningen Medicinkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-02-04
Vi söker en kliniksamordnare till vår klinik Mariefred/Åker 2019-02-04
Coachande fysioterapeut/sjukgymnast till hjärtrehabiliteringen Paramedicin Sörmland, Kullbergska sjukhuset i Katrineholm 2019-02-03
Sjukgymnast som vill bli en i teamet på stroke & medicinavdelningen Paramedicin Sörmland, Kullbergska sjukhuset Katrineholm 2019-02-03
Medicinteknisk ingenjör till medicinsk teknik Medicinsk fysik och teknik, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-02-03
Sjuksköterskor till ortopedklinikens vårdavdelning Ortopedkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna 2019-02-03
Sjuksköterska till specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) SSIH-enhet i Trosa och Gnesta 2019-02-03
Sjukgymnast till primärvården Fröslunda vårdcentral i Eskilstuna 2019-02-03
Medicinska sekreterare till primärvården Vårdcentralen Fröslunda, Eskilstuna 2019-02-03
Sjuksköterska till specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) SSIH-enhet i Trosa och Gnesta 2019-02-03
Ambulanssjukvårdare till Ambulanssjukvården Sörmland sommaren 2019 Vid ambulansen Eskilstuna, Strängnäs, Nyköping och Katrineholm 2019-02-01
Sjuksköterskor till Ambulanssjukvården Sörmland sommaren 2019 Vid ambulansen Eskilstuna, Strängnäs, Nyköping och Katrineholm 2019-02-01
Ambulanssjukvårdare till Ambulanssjukvården Sörmland sommaren 2019 Vid ambulansen Eskilstuna, Strängnäs, Nyköping och Katrineholm 2019-02-01
Sjuksköterskor till Ambulanssjukvården Sörmland sommaren 2019 Vid ambulansen Eskilstuna, Strängnäs, Nyköping och Katrineholm 2019-02-01
Ambulanssjukvårdare till Ambulanssjukvården Sörmland sommaren 2019 Vid ambulansen Eskilstuna, Strängnäs, Nyköping och Katrineholm 2019-02-01
Ambulanssjukvårdare till Ambulanssjukvården Sörmland sommaren 2019 Vid ambulansen Eskilstuna, Strängnäs, Nyköping och Katrineholm 2019-02-01
Ambulanssjukvårdare till Ambulanssjukvården Sörmland sommaren 2019 Vid ambulansen Eskilstuna, Strängnäs, Nyköping och Katrineholm 2019-02-01
Ambulanssjukvårdare till Ambulanssjukvården Sörmland sommaren 2019 Vid ambulansen Eskilstuna, Strängnäs, Nyköping och Katrineholm 2019-02-01
Sjuksköterskor till Ambulanssjukvården Sörmland sommaren 2019 Vid ambulansen Eskilstuna, Strängnäs, Nyköping och Katrineholm 2019-02-01
Sjuksköterskor till Ambulanssjukvården Sörmland sommaren 2019 Vid ambulansen Eskilstuna, Strängnäs, Nyköping och Katrineholm 2019-02-01
Ambulanssjukvårdare till Ambulanssjukvården Sörmland sommaren 2019 Vid ambulansen Eskilstuna, Strängnäs, Nyköping och Katrineholm 2019-02-01
Ambulanssjukvårdare till Ambulanssjukvården Sörmland sommaren 2019 Vid ambulansen Eskilstuna, Strängnäs, Nyköping och Katrineholm 2019-02-01
Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor Landstinget Sörmland 2019-01-31
Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor Landstinget Sörmland 2019-01-31
Barnmorska till ungdomsmottagningen sökes! Ungdomsmottagningen, kvinnokliniken, Katrineholm 2019-01-31
Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor Landstinget Sörmland 2019-01-31
Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor Landstinget Sörmland 2019-01-31
Köksbiträde Nyköping 2019-01-31
Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor Landstinget Sörmland 2019-01-31
Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor Landstinget Sörmland 2019-01-31
ST-läkare i allmänmedicin Skiftinge Vårdcentral i Eskilstuna 2019-01-31
ST-läkare i allmänmedicin till primärvården Tunafors Vårdcentral 2019-01-31
ST-läkare i allmänmedicin till primärvården Tunafors Vårdcentral 2019-01-31
ST-läkare i allmänmedicin Skiftinge Vårdcentral i Eskilstuna 2019-01-31
ST-läkare till Gnesta Vårdcentral Gnesta Vårdcentral 2019-01-31
ST-läkare till Gnesta Vårdcentral Gnesta Vårdcentral 2019-01-31
Sjuksköterska till hjärt- och medicinavdelningen? Se hit! Hjärt- och medicinavdelningen, Kullbergska sjukhuset Katrineholm 2019-01-31
Anestesisjuksköterska? Vi söker dig! Operationsavdelningen, Kullbergska sjukhuset i Katrineholm 2019-01-31
ST-läkare i allmänmedicin till Nävertorps vårdcentral i Katrineholm Nävertorps vårdcentral i Katrineholm 2019-01-31
ST-läkare i allmänmedicin till Nävertorps vårdcentral i Katrineholm Nävertorps vårdcentral i Katrineholm 2019-01-31
ST-läkare i allmänmedicin till primärvården Oxelösunds Vårdcentral 2019-01-31
ST-läkare i allmänmedicin till primärvården Oxelösunds Vårdcentral 2019-01-31
Sjuksköterskor till lättvårdsavdelning kirurgiska avdelningen Lättvårdsavdelning kirurgiska avdelningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-01-31
Fysioterapeut till framtidens vårdavdelning Framtidens vårdavdelning Mälarsjukhuset i Eskilstuna. 2019-01-31
Ortoptist till ögonkliniken Sörmland Ögonkliniken Sörmland, Mälarsjukhuset i Eskilstuna 2019-01-31
Nattsjuksköterska till njuravdelningen Medicinkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna. 2019-01-31
Medicinska sekreterare sökes till ögonmottagningen Ögonmottagningen Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-01-31
Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen och dess intermediärvårdsavdelning. Akutkliniken Mälarsjukhuset i Eskilstuna 2019-01-31
Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen och dess intermediärvårdsavdelning. Akutkliniken Mälarsjukhuset i Eskilstuna 2019-01-31
Sjuksköterskor till lättvårdsavdelning kirurgiska avdelningen Lättvårdsavdelning kirurgiska avdelningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-01-31
Operationssjuksköterska till operationsavdelningen Anestesikliniken, Nyköpings lasarett 2019-01-31
Sjuksköterskor till psykiatriska kliniken– Vilken inriktning väljer du? Psykiatriska kliniken Nyköpings lasarett/Kullbergska sjukhuset i Katrineholm 2019-01-31
Medicinteknisk ingenjör till medicinsk teknik Medicinsk fysik och teknik, Nyköpings lasarett 2019-01-31
Sjuksköterskor till psykiatriska kliniken– Vilken inriktning väljer du? Psykiatriska kliniken Nyköpings lasarett/Kullbergska sjukhuset i Katrineholm 2019-01-31
Sjuksköterska till psykiatriska akutmottagningen Psykiatriska akutmottagningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-01-31
Sjuksköterska till psykiatriska akutmottagningen Psykiatriska akutmottagningen Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-01-31
Sjusköterska till njuravdelningen Njuravdelningen ingår i medicinkliniken på Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-01-31
Sjukhusfysiker inom strålbehandling Medicinsk fysik och teknik, enhet strålteknik, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-01-31
Undersköterska natt till stroke och medicinavdelningen Vårdplatsenheten, Kullbergska sjukhuset Katrineholm 2019-01-30
Undersköterska till stroke- och medicinavdelningen (vikariat) Vårdplatsenheten på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm 2019-01-30
Dietist till hjärtrehabilitering, diabetes och SSIH diabetes- och hjärtvården i Katrineholm, Kullbergska sjukhuset 2019-01-29
Utökning av dietist mot dialys och hematologi Paramedicin Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-01-29
Dietist sökes mot kvinnohälsa och lunga/infektion Paramedicin Sörmland, Mälarsjukhuset, Eskilstuna 2019-01-29
Undersköterska till njuravdelning Njuravdelningen, medicinkliniken på Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-01-27
Medicinska sekreterare till medicinkliniken Medicinkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna 2019-01-27
Sjuksköterska till dialysmottagningen (vikariat) Dialysmottagningen på medicinkliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna 2019-01-27
Vill du vara en i vår psykologgrupp på Habiliteringsmottagning Habiliteringsmottagning i Eskilstuna 2019-01-27
Enhetschef till arbetsterapienheten Paramedicin Sörmland, Nyköpings lasarett 2019-01-27
Enhetschef till arbetsterapienheten Paramedicin Sörmland, Nyköpings lasarett 2019-01-27
Enhetschef till arbetsterapienheten Paramedicin Sörmland, Nyköpings lasarett 2019-01-27
Medicinsk sekreterare/administratör till ortopedkliniken Ortopedkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-01-27
Sjuksköterska till kirurgmottagningen Kirurgmottagningen, Kliniken för kirurgi och urologi Mälarsjukhuset, Eskilstuna 2019-01-27
Vi söker manliga skötare Psykiatriska kliniken, psykiatrisk intensivvårds- och beroendeavdelning, PIVA/ber, Nyköpings lasarett 2019-01-27
Fysioterapeut/sjukgymnast till primärvården Vårdcentralen Ekensberg, Nyköping 2019-01-27
Psykolog/psykoterapeut till primärvården Vårdcentralen Ekensberg, Nyköping 2019-01-27
Sjukgymnast till primärvården (vikariat) Fröslunda vårdcentral, Eskilstuna 2019-01-27
Fysioterapeut/sjukgymnast till primärvården Skiftinge vårdcentral i Eskilstuna 2019-01-27
Processledare / hälsotorgvärd Hälsotorg Vårdcentralen Gallerian, Eskilstuna 2019-01-27
Allmänspecialist med uppdrag som medicinsk rådgivare Vårdcentralen Gallerian, Eskilstuna 2019-01-27
Processledare / hälsotorgvärd Hälsotorg Vårdcentralen Gallerian, Eskilstuna 2019-01-27
Allmänspecialist med uppdrag som medicinsk rådgivare Vårdcentralen Gallerian, Eskilstuna 2019-01-27
Kurator med examen som socionom till primärvården Skiftinge vårdcentral i Eskilstuna 2019-01-27
Kurator med examen som socionom till primärvården Skiftinge vårdcentral i Eskilstuna 2019-01-27
Vi söker två enhetschefer med placering vid habiliteringsverksamheten I Katrineholm och i Nyköping 2019-01-27
Vi söker två enhetschefer med placering vid habiliteringsverksamheten I Katrineholm och i Nyköping 2019-01-27
Vi söker två enhetschefer med placering vid habiliteringsverksamheten I Katrineholm och i Nyköping 2019-01-27
Vi söker två enhetschefer med placering vid habiliteringsverksamheten I Katrineholm och i Nyköping 2019-01-27
Psykolog till habiliteringsmottagningen Habiliteringsmottagningen i Eskilstuna 2019-01-27
Vi söker nu en verksamhetschef till ortopediska kliniken Ortopediska kliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset Katrineholm 2019-01-24
Vi söker nu en verksamhetschef till ortopediska kliniken Ortopediska kliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset Katrineholm 2019-01-24
Vi söker en nytänkande och proaktiv sjuksköterska/distriktssköterska Dammsdal i Vingåker 2019-01-24
Vi söker en nytänkande och proaktiv sjuksköterska/distriktssköterska Dammsdal i Vingåker 2019-01-24
Slöjdpedagog till Sörmlands museum Sörmlands museum 2019-01-23
Vi söker en tandläkare till vår klinik. Välkommen! Trosa 2019-01-22
Verksamhetschef till medicinsk fysik och teknik Sörmland Medicinsk fysik och teknik Sörmland 2019-01-21
Verksamhetschef till medicinsk fysik och teknik Sörmland Medicinsk fysik och teknik Sörmland 2019-01-21
Verksamhetschef till medicinsk fysik och teknik Sörmland Medicinsk fysik och teknik Sörmland 2019-01-21
Verksamhetschef till medicinsk fysik och teknik Sörmland Medicinsk fysik och teknik Sörmland 2019-01-21
Sjuksköterska till hjärtavdelningen (HIA) Medicinkliniken Mälarsjukhuset, Eskilstuna 2019-01-21
Supporttekniker Supportteknik NLN 2019-01-21
Verksamhetschef till medicinsk fysik och teknik Sörmland Medicinsk fysik och teknik Sörmland 2019-01-21
Verksamhetschef till medicinsk fysik och teknik Sörmland Medicinsk fysik och teknik Sörmland 2019-01-21
Strategisk inköpare till Inköp Sörmland - Västmanland Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm och Västerås 2019-01-20
Strategisk inköpare till Inköp Sörmland - Västmanland Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm och Västerås 2019-01-20
Medicinsk sekreterare till primärvården Vårdcentralen City, Eskilstuna 2019-01-20
Uppvakningsavdelningen söker en ny medarbetare, välkommen som sjuksköterska Anestesikliniken, Kullbergska sjukhuset i Katrineholm 2019-01-20
Två psykologer till rättspsykiatrin Regionsjukhuset Karsudden 2019-01-20
Sjuksköterska till Psykiatriska jourmottagningen Psykiatriska kliniken, Kullbergska sjukhuset Katrineholm 2019-01-20
Sjuksköterska till Psykiatriska jourmottagningen Psykiatriska kliniken, Kullbergska sjukhuset Katrineholm 2019-01-20
Mottagningssjuksköterska till infektionsmottagningen Infektionsmottagningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-01-20
Mottagningssjuksköterska till infektionsmottagningen Infektionsmottagningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-01-20
Strategisk inköpare till Inköp Sörmland - Västmanland Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm och Västerås 2019-01-20
Strategisk inköpare till Inköp Sörmland - Västmanland Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm och Västerås 2019-01-20
Strategisk inköpare till Inköp Sörmland - Västmanland Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm och Västerås 2019-01-20
Strategisk inköpare till Inköp Sörmland - Västmanland Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm och Västerås 2019-01-20
Strategisk inköpare till Inköp Sörmland - Västmanland Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm och Västerås 2019-01-20
Strategisk inköpare till Inköp Sörmland - Västmanland Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm och Västerås 2019-01-20
Strategisk inköpare till Inköp Sörmland - Västmanland Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm och Västerås 2019-01-20