Våra skolor

På våra folkhögskolor finns utbildningar för dig som är över 18 år. Men vi har även utbildning för de som är yngre än så. Dammsdal är vår skola för barn inom autismspektrat och vid Öknaskolan finns både gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Folkhögskolorna är en del av folkbildningen i Sverige. De är öppna för alla och ger verktyg för att på olika sätt utvecklas och vara aktiva i samhället. 

Här kan läsa mer om vårt skolutbud.

Våra skolor

Uppdaterat: 5 december 2022
VTYK