Öknaskolans naturbruksutbildningar

Öknaskolan är en gymnasie- och gymnasiesärskola för dig som är intresserad av djur, natur eller teknik. Utbildningen kombinerar teoretiska ämnen och praktik. Som fördjupning kan du läsa naturvetenskap så att du får särskilt behörighet till högskolestudier. Skolan har 250 elever och internat med 140 boende.

Naturbruksutbildningar, lägerverksamhet, restaurang

Skolans kurser, utbildningsresurser, internat, lägerverksamhet och mer hittar du fördjupad information om på skolans webb oknaskolan.se.

Några direktlänkar:

 • gymnasieskola (naturbruksprogrammet samt visssa introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till gymnasieskolan)
 • gymnasiesärskola (skog, mark och djur inom naturbruk)
 • vuxenutbildning i form av uppdrag, uppdragsutbildning, yrkesutbildning.

Utbildningen kan bl.a. leda till yrken som djurvårdare, hästskötare, landskapsarkitekt, lantbrukare, biolog, jägmästare, trädgårdsingenjör, veterinär, lärare och många fler.

Mer om verksamheten

Verksamheten bedrivs av Sörmlands Naturbruk, som är en verksamhet inom Kultur & Utbildning Sörmland. Sörmlands Naturbruk ansvarar även för driften av friluftsverksamheten med natur- och kulturupplevelser inom Nynäs och Ökna egendomar.

Öknaskolan samarbetar med många kommuner både inom och utom länet vid intagningen. De ca 250 eleverna inom skolan kommer från olika delar av landet med en tonvikt på det egna och omgivande län.

Skolan har tillgång till

 • två lantbruk med totalt 800 ha åker och betesmark
 • 5400 ha jaktmark, varav 4 500 ha i närområdet
 • 700 ha fiskevatten.

Gymnasieskola

Naturbruksprogrammet för gymnasieskolan omfattar inriktningarna

 • jakt och viltvård
 • djur
 • lantbruk
 • häst
 • trädgård.

Gymnasiesärskola

 Programmet för skog, mark och djur är en fyraårig utbildning inom gymnasiesärskolan.

Vuxenutbildning

Kurser finns inom körning av terränghjulning, motorsågskörkort och trädgårdskurser.

Vision

Öknaskolans vision är:

Vidga vyer och väcka engagemang!

Vi vill bidra till att människor kan påverka sin livssituation och samhället.Vi verkar för det hållbara demokratiska samhällets och individens utveckling genom att belysa samhälleliga och mänskliga villkor och spelregler.

Mål och styrning

Mål och styrande dokument

Uppdraget att bedriva verksamheten beslutas i Regionfullmäktiges årliga dokument Mål och budget. Där anges de övergripande målen och inriktningarna för verksamheten. De förtydligas sedan i det av ansvarig nämnd beslutade dokumentet Verksamhetsplan med budget aktuellt år. Förverkligandet inom skolan definieras i den egna verksamhetsplanen med budget.

Ett övergripande strategiskt styrande dokument utarbetas och beslutas under året för utbildning, folkbildning och bildning. Där anges övergripande mål, önskat läge (inriktning) och utvecklingsområden.

Politiskt huvudmål för skolornas verksamhet:

Region Sörmland har utbildning och folkbildning som bidrar till att utveckla demokrati, kultur, kunskaper och bildning.

Mål/önskat läge för Öknaskolans verksamhet:

 • Individens utveckling: Utbildningsverksamheten bidrar till att individen utvecklas som person och kan påverka sin livssituation samt har en möjlighet att delta aktivt i samhällsutvecklingen.
 • Trygghet och vistelsemiljö: Utbildningsverksamheten erbjuder demokratiska arbetsformer samt en trygg, säker och utvecklande miljö att vistas i.
 • Kunskaper/kompetens: Utbildningsverksamheten ger alla en möjlighet till bästa möjliga utveckling av förmågor, kunskaper, kompetens och bildning utifrån egna förutsättningar.

 Ansvarig nämnd

Politiskt ansvarig nämnd för verksamheten är Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet. Här hittar du aktuella mötesdatum och protokoll för nämnden!

Uppdaterat: 3 maj 2021
713N