Eskilstuna folkhögskola

Eskilstuna folkhögskola erbjuder folkhögskolekurser samt uppdragsutbildning. Skolan utgör också en del av verksamhetsutbudet inom Munktellområdet, Eskilstuna, genom till exempel utställningar, temadagar och föreläsningar.

Folkhögskolekurser och uppdragsutbildningar

Ta gärna del av kursutbud och aktiviteter på eskilstunafolkhogskola.nu.

Några direktlänkar:

Vision

 Eskilstuna folkhögskolas vision är att:

Vidga vyer och väcka engagemang!

  • Vi vill bidra till att människor kan påverka sin livssituation och samhället.
  • Vi verkar för det hållbara demokratiska samhällets och individens utveckling genom att belysa samhälleliga och mänskliga villkor och spelregler.

Uppdrag och verksamhet

Eskilstuna folkhögskola är en verksamhet inom Kultur & Utbildning Sörmland. Skolan har ett regionalt uppdrag att bedriva folkhögskoleverksamhet samt uppdragsutbildningar.

Skolan har ca 350 studerande och ligger i centrala Eskilstuna inom Munktellområdet. Utbildningar finns även på Balsta musikslott, ett av Europas största musikhus, på ReTuna återbruksgalleria, i Järna, Solkullen i Katrineholm och i Stockholm.

Inom ramen för det regionala uppdraget är även skolan en aktör i kulturlivet i Eskilstuna genom att ha öppna utställningar, temadagar och föreläsningar med mera.

Allmän kurs

  • Allmän kurs ger möjlighet att komplettera utbildningen från grundskolan och/eller gymnasiet med möjlighet att få motsvarande gymnasiekompetens och grundläggande behörigheter för vidare studier. Kursen kan väljas med inrikting musik eller skapande.
  • Steget är en allmän kurs som vänder sig till personer med neuropsykiatrisk eller psykisk funktionsnedsättning och som varit borta från arbetsliv eller studier en längre tid.

Specialkurser inom konst och återbruk

Skolan bedriver för närvarande specialkurser inom bl.a. områdena konst, återbruk samt kurser som främjar ett hållbart samhälle.

Sommarkurser

Skolan erbjuder sommarkurser inom många områden, bl a konst, foto och solenergi. Förutom i Eskilstuna anordnas sommarkurser i Katrineholm och på Sörmlands museum i Nyköping.

Mål och styrning

Mål och styrande dokument

Uppdraget att bedriva verksamheten beslutas i Regionfullmäktiges årliga dokument Mål och budget. Där anges de övergripande målen och inriktningarna för verksamheten. De förtydligas sedan i det av ansvarig nämnd beslutade dokumentet Verksamhetsplan med budget aktuellt år. Förverkligandet inom skolan definieras i den egna verksamhetsplanen med budget.

Ett övergripande strategiskt styrande dokument utarbetas och beslutas under året för utbildning, folkbildning och bildning. Där anges övergripande mål, önskat läge (inriktning) och utvecklingsområden.

Politiskt huvudmål för skolornas verksamhet:

Region Sörmland har utbildning och folkbildning som bidrar till att utveckla demokrati, kultur, kunskaper och bildning

Mål/önskat läge för Eskilstuna folkhögskolas verksamhet:

  • Individens utveckling: Utbildningsverksamheten bidrar till att individen utvecklas som person och kan påverka sin livssituation samt har en möjlighet att delta aktivt i samhällsutvecklingen.
  • Trygghet och vistelsemiljö: Utbildningsverksamheten erbjuder demokratiska arbetsformer samt en trygg, säker och utvecklande miljö att vistas i.
  • Kunskaper/kompetens: Utbildningsverksamheten ger alla en möjlighet till bästa möjliga utveckling av förmågor, kunskaper, kompetens och bildning utifrån egna förutsättningar.
  • Kultur och livsmiljö: Folkbildningen erbjuder inom ramen för sin verksamhet möjlighet att ta del av kulturverksamhet både inom och utanför skolan.

Ansvarig nämnd

Politiskt ansvarig nämnd för verksamheten är Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet. Här hittar du aktuella mötesdatum och protokoll för nämnden!

Uppdaterat: 20 maj 2020
1NXS