Åsa folkhögskola

Åsa folkhögskola är belägen mitt i vackra Sörmland. Skolan erbjuder folkhögskolekurser, uppdragsutbildningar samt konferensverksamhet. Lokaler finns för både små och stora grupper. Skolans har en uppskattad restaurang samt rum för övernattning.

Utbildningar, konferenser, vandrarhem och restaurang

Välkommen att studera, konferera samt besöka vår lunchrestaurang. Skolan finns i Sköldinge, mellan Flen och Katrineholm. Information om kurser hittar du på skolans webbplats

Några direktlänkar:

Vision

Åsa folkhögskolas vision är att:

Vidga vyer och väcka engagemang!

  • Vi vill bidra till att människor kan påverka sin livssituation och samhället.
  • Vi verkar för det hållbara demokratiska samhällets och individens utveckling genom att belysa samhälleliga och mänskliga villkor och spelregler.

Uppdrag och verksamhet

Åsa folkhögskola är en verksamhet inom Kultur & Utbildning Sörmland. Skolan har ett regionalt uppdrag att bedriva folkhögskoleverksamhet, uppdragsutbildning samt konferensverksamhet.

Skolan har ca 250 studerande. Ca 3 500 personer besöker skolan årligen som konferens- och/eller kursgäst.

Allmän kurs inom folkhögskola

Allmän kurs bedrivs med möjlighet att få motsvarande gymnasiekompetens och grundläggande behörigheter för vidare studier.

Svenska som andraspråk kan läsas på olika nivåer.

Specialkurser inom folkhögskola - musik, streetdance, massage

Specialkurser bedrivs inom Musik, Streetdance och Certifierad massageterapeut.

Uppdragsutbildningar

Studiemotiverande folkhögskolekurs och etableringskurser är för många en väg till arbetsmarknaden eller till fortsatta studier. Deltagare anvisas av arbetsförmedlingen.

Sommarkurser

Skolan erbjuder sommarkurser inom många områden, bl a dans, musik, skrivarkurser och kurser inom hälsoområdet.Varje år genomförs ca 20 kurser.

Del av kulturutbudet inom Sköldinge

Skolan utgör också en del av verksamhetsutbudet inom Sköldinge genom utställningsverksamhet, temadagar, öppna arrangemang och samarbeten med lokala krafter och föreningar. 

Kurser och konferenser

Skolan har en populär konferensanläggning med möjlighet till övernattning.

Mål och styrning

Mål och styrande dokument

Uppdraget att bedriva verksamheten beslutas i Regionfullmäktiges årliga dokument Mål och budget. Där anges de övergripande målen och inriktningarna för verksamheten. De förtydligas sedan i det av ansvarig nämnd beslutade dokumentet Verksamhetsplan med budget aktuellt år. Förverkligandet inom skolan definieras i den egna verksamhetsplanen med budget.

Ett övergripande strategiskt styrande dokument utarbetas och beslutas under året för utbildning, folkbildning och bildning. Där anges övergripande mål, önskat läge (inriktning) och utvecklingsområden.

Politiskt huvudmål för skolornas verksamhet:

Region Sörmland har utbildning och folkbildning som bidrar till att utveckla demokrati, kultur, kunskaper och bildning.

Mål/önskat läge för Åsa folkhögskolas verksamhet:

  • Individens utveckling: Utbildningsverksamheten bidrar till att individen utvecklas som person och kan påverka sin livssituation samt har en möjlighet att delta aktivt i samhällsutvecklingen.
  • Trygghet och vistelsemiljö: Utbildningsverksamheten erbjuder demokratiska arbetsformer samt en trygg, säker och utvecklande miljö att vistas i.
  • Kunskaper/kompetens: Utbildningsverksamheten ger alla en möjlighet till bästa möjliga utveckling av förmågor, kunskaper, kompetens och bildning utifrån egna förutsättningar.
  • Kultur och livsmiljö: Folkbildningen erbjuder inom ramen för sin verksamhet möjlighet att ta del av kulturverksamhet både inom och utanför skolan.

Ansvarig nämnd

Politiskt ansvarig nämnd för verksamheten är Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet. Här hittar du aktuella mötesdatum och protokoll för nämnden!

Uppdaterat: 20 maj 2020
Y2Y6