Lex Maria

En vårdskada är en skada som du har fått inom vården och som kunde ha undvikits. Vårdskador eller risk för en vårdskada måste utredas av vårdgivaren. Allvarliga vårdskador ska också anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Det kallas för en lex Maria-anmälan och görs av chefsläkarna i Region Sörmland.

Det primära syftet med en anmälan enligt Lex Maria är att få till stånd en objektiv utredning om anledningen till en inträffad skada/sjukdom eller risk för sådan, för att förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten, eller dennes närstående, genom utredningen så långt möjligt ska få klarhet i vad som faktiskt inträffat och varför skadan eller sjukdomen uppstått.

Som ett led i arbetet för ökad patientsäkerhet informerar Region Sörmland öppet om de anmälningar som görs enligt Lex Maria. Syftet är att mer aktivt eftersträva ett förebyggande förhållningssätt. Att öppet diskutera avvikelser i vården ger ökade möjligheter att vid behov förändra rutiner som minskar risken för upprepning.

Vid frågor, kontakta Marie Bennermo.

 • 23 december 09:41

  Lex Mariaanmälan efter långvarigt elavbrott

  Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller ett elavbrott som drabbade Nyköpings lasarett under flera timmar.

 • 16 december 12:00

  Lex Maria-anmälan med anledning av att en patient av misstag fick för hög dosering av ett läkemedel

  Chefsläkare Peter Augustinsson har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en äldre man i norra länsdelen som i samband med ett besök på psykiatriska akutmottagningen på Mälarsjukhuset av misstag fick utskrivet en för hög dos av psykofarmaka viket hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

 • 9 december 12:00

  Lex Mariaanmälan efter förväxlade blodpåsar

  Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man från södra delen av länet vars blodpåsar förväxlades under en blodtransfusion.

 • 25 november 12:00

  Lex Mariaanmälan efter bortopererad livmoder

  Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en kvinna från södra delen av länet vars livmoder behövde opereras bort.

 • 6 november 12:00

  Lex Mariaanmälan efter bortopererad njure

  Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man från södra delen av länet vars ena njure behövde tas bort efter misslyckad njurstensoperation.

 • 18 september 12:00

  Lex Maria Fraktur

  Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man från södra länsdelen som drabbades av en knäfraktur under sin tid som patient.

 • 17 september 12:00

  Lex Mariaanmälan med anledning av fördröjd diagnos av tumör i en gallgång

  Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man från mellersta länsdelen där diagnosen av en tumör i en gallgång fördröjdes.

 • 9 september 12:00

  Lex Mariaanmälan med anledning av fördröjd diagnos av njurtumör

  Chefsläkare Marie Portström har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en kvinna från norra länsdelen där diagnosen av en tumör i ena njuren fördröjdes.

 • 27 juni 12:00

  Lex Marianmälan med anledning av fördröjd diagnos av spottkörteltumör

  Chefsläkare Peter Augustinsson har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man från västra länsdelen där diagnosen spottkörteltumör fördröjdes.

 • 24 juni 12:00

  Lex Mariaanmälan med anledning av fördröjd diagnos av tumör i ett luftrör

  Chefsläkare Marie Portström har gjort en anmälan till inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en ung kvinna från västra länsdelen där diagnosen av en tumör i luftvägarna fördröjdes.