5 februari 2024

Lex Maria - anmälan med anledning av fördröjd cancerdiagnos

Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en kvinna från södra länsdelen där diagnosen lungcancer fördröjdes.

En kvinna i 70-årsåldern sökte sin vårdcentral på sommaren 2023 på grund av hosta och slembildning. Några dagar efter vårdcentralsbesöket genomfördes en lungröntgen som inte visade några sjukliga förändringar. Efter sju veckor sökte kvinnan på nytt, denna gång till akuten på Nyköpings lasarett där hon lades in för utredning.

En datortomografi av bröstkorgen visade förändringar i vänster lunga med stark cancermisstanke. Vidare utredning på lungkliniken visade att patienten hade en lungcancer med spridning. Vid eftergranskning såg man att förändringen i lungvävnaden var synlig även på den tidigare lungröntgen som utfördes under sommaren. Denna fördröjning har orsakat en försenad start av behandling som spelar roll i kvinnans lungcancerprognos.

Kvinnan har en pågående behandling för sin cancer och mår efter omständigheterna bra.

Verksamheten har genomfört en internutredning. Resultatet har hanterats enligt standardrutinen. Berörda medarbetare har haft samtal om det inträffade och tagit upp händelsen i arbetsgruppen. Detta i syfte att förebygga en upprepning.

TJXS