11 mars 2024

Lex Maria - anmälan med anledning av permanent synnedsättning

Chefsläkare Elizabeth Nedstrand har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man som drabbats av permanent synnedsättning efter fördröjd undersökning och diagnos.

Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en äldre patient från södra länsdelen som kontrolleras för ögonbottenförändringar, grå starr och hastigt under vår och sommar 2023 får försämrad syn på ena ögat. Både optiker och patienten själv kontaktar ögonmottagningen. Där bedömdes att patienten kunde sättas upp på väntelista till läkare om tre månader.

Patientens tidigare ögonsjukdomar som näthinneavlossning uppmärksammades inte vid bokningstillfället. När patienten återigen kontaktade ögonmottagningen en månad senare, fick han komma på en akut tid och man kunde då konstatera att han drabbats av en näthinneavlossning. Han remitterades till högre vårdinstans och där bedömdes skadan vara för gammal för att kunna åtgärdas.

Synnedsättningen som mannen drabbats av bedöms vara bestående. Händelseförloppet har klarlagts och bakomliggande orsaker har identifierats. Kliniken har gjort en internutredning med genomgång av rutinerna, riktade insatser liksom en handlingsplan.

MAKC