24 januari 2024

Lex Maria anmälan efter omhändertagande av patient med akut blödning från magsäcken

Chefläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektion för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Händelsen gäller vårdförloppet av en medelålders kvinna med stor blödning från magsäcken som trots akut behandling behövde försatt vård på regionsjukhus.

Chefläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektion för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Händelsen gäller vårdförloppet av en medelålders kvinna med stor blödning från magsäcken som trots akut behandling behövde försatt vård på regionsjukhus.

Händelsen rör en kvinna i 50-årsåldern från norra länsdelen som under sommaren 2023 inkom till sjukhus med en livshotande blödning från magsäcken. Ingrepp med gastroskopi kunde inte stoppa blödningen och dagen efter fick ett nytt ingrepp göras av kärlkirurg. Trots detta uppstod en ny stor blödning några dagar senare. Patienten transporterades till sjukhus utanför regionen där blödningen kunde stoppas permanent.

Internutredningen som gjorts visar att det är svårt att avgöra om det allvarliga medicinska tillståndet efter det andra ingreppet var undvikbart eller om det var en oväntad komplikation. Lex Maria anmälan görs för att få det prövat.

Patienten beskriver ett stort fysiskt och psykiskt lidande.
Hon är återställd och mår i dag bra

SEJ6