18 januari 2024

Lex Maria anmälan med anledning av att medicinsk nödvändig behandling uteblev

Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en kvinna från södra länsdelen som avled till följd av att behandling med blodförtunnande läkemedel inte ordinerades.

En kvinna i 70-årsåldern kontaktade sin vårdcentral i juni 2023 för en rutinundersökning. Där konstaterades att kvinnan hade oregelbunden hjärtrytm (hjärtflimmer). Enligt rutin skulle en individuell riskbedömning för ökad strokerisk genomförts och ställning tagits till att behandla kvinnan med blodförtunnande läkemedel. Detta skedde inte. Efter tre månader fick kvinnan en massiv stroke och avled kort därefter som följd av detta.

Verksamheten har genomfört en internutredning och utifrån denna vidtagit åtgärder för att minska risken för att en liknande händelse sker i framtiden.

2JKZ