8 mars 2024

Lex Maria anmälan med anledning av att rätt bedömning av allvarlig åkomma fördröjdes

Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man från södra länsdelen som drabbades av hjärnblödning men rätt bedömning fördröjdes.

Mannen, i 50-årsåldern, sökte till akuten i Nyköpings lasarett två dagar i rad sommaren 2023 på grund av kraftig huvudvärk, illamående och kräkningar. Han skickades hem med värktabletter. Mannen blev sämre och efter ytterligare två dagar sökte han sig till sin vårdcentral.

Läkaren på vårdcentralen bedömde att huvudvärken hade annan karaktär än den spänningshuvudvärk som bedömts på akuten och hänvisade honom tillbaka dit. Mannen blev inlagd på sjukhuset. Utredningen visade att han hade drabbats av hjärnblödning och han förflyttades snabbt till Uppsala. Mannen behövde aldrig genomgå någon form av högspecialiserad behandling utan klarade sig bra med enbart konservativ behandling.

Det är uppenbart att mannen har blivit utsatt för risk för allvarlig vårdskada eftersom den fördröjda rätta bedömningen av hjärnblödningen kunde gett svåra konsekvenser.

Mannen mår i dag efter omständigheterna bra.

Verksamheten har genomfört en internutredning och utifrån denna vidtagit åtgärder för att minska risken för att en liknande händelse sker i framtiden.

3QJ8