3 maj 2024

Lex Maria anmälan med anledning av felaktig läkemedelsförskrivning

Chefläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen gäller vårdförloppet för en äldre kvinna som fick för hög dos smärtlindring utskrivet vilket medförde yrsel, fall och höftfraktur.

Händelsen rör en kvinna i 80 års åldern från mellersta länsdelen som hösten 2023 genomgick utredning hos kärlkirurg på Mälarsjukhuset. Mot smärtorna ordinerades, av misstag, läkemedel i tablettform med för hög dosering. Patienten fick yrsel, ramlade och ådrog sig en höftfraktur. Dagen efter inläggning på vårdavdelningen upptäckte en klinisk apotekare den höga doseringen och läkemedlet togs bort. Patienten genomgick en höftoperation.

Kliniken har gjort en internutredning för att kartlägga orsaken till händelsen och för att förebygga att en liknande händelse inträffar igen.

Patienten är åter hemma efter rehabilitering av den genomgångna höftfrakturen.

Z21J