26 april 2024

Lex Maria anmälan med anledning av fördröjd allvarlig diagnos

Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en kvinna från västra länsdelen som fick en försenad cancerdiagnos.

Patienten, kvinna i 60-årsåldern, kontaktade sin vårdcentral i april 2023 för en oförklarlig svullnad på halsen. På vårdcentralen konstaterades en knöl på halsen och senior läkare konsulterades. Patienten skickades efter detta hem med råd att höra av sig efter två veckor ifall svullnaden var kvar.

Efter en månad hörde kvinnan av sig till vårdcentralen med uppgift om att hon hade fått ytterligare en knöl på halsen. Efter ytterligare tre veckor träffade patienten på nytt läkare och en utredning påbörjades som visade misstankar om allvarlig sjukdom. Patienten remitterades till Öron-näsa-hals-klinik enligt standardiserat vårdförlopp, så kallat SVF för halscancer, och utredningen visade att patienten drabbats av en aggressiv halscancerform som spridit sig.

Trots intensiv behandling avled patienten i januari 2024. Patienten borde ha remitterats till Öron-näsa-hals-klinik enligt SVF redan i samband med första kontakten med vårdcentralen.

Verksamheten har genomfört en internutredning och utifrån denna vidtagit åtgärder för att minska risken för att en liknande händelse sker i framtiden.

RXRS