2 maj 2024

Lex Maria anmälan med anledning av fördröjd utredning

Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en patient vars utredning och diagnos av en muskelknuta i livmodern försenades.

Patienten, i 50-årsåldern, fick en kateter på akutmottagning i slutet av januari 2023 på grund av oförmåga att tömma urinblåsan. Katetern skulle avlägsnas inom kort men patienten fick istället en ny kateter varje gång hon besökte vårdcentralen. Någon vidare utredning kring problematiken med att tömma urinblåsan gjordes inte. Patienten träffade till slut en läkare på vårdcentralen, i början av juni 2023, som skrev en remiss till kvinnokliniken. Där upptäcktes en stor muskelknuta som tryckte mot urinröret så att blåsan inte kunde tömma sig. Patienten opererades juli 2023 och har sedan dess inte haft kateter eller problem att tömma urinblåsan.

Patienten har på grund av den försenade utredningen blivit utsatt för ett stort psykiskt och fysiskt lidande.

Verksamheten har genomfört en internutredning och utifrån denna vidtagit åtgärder för att minska risken för att en liknande händelse sker i framtiden.

SFPM