29 januari 2024

Lex Maria anmälan med anledning av vårdförloppet för en patient där akut operation fördröjdes

Chefläkare Elizabeth Nedstrand har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller vårdförloppet för en ung man med akut försämring av känd tarmsjukdom där handläggningen och därmed akut operation fördröjdes.

Händelsen rör en man i 30-årsåldern från södra länsdelen som för drygt ett år sedan inkommer svårt sjuk till akutmottagningen vid Nyköpings lasarett. Han förs till intensivvårdsavdelningen med misstanke om blodförgiftning orsakad av tarmbakterier och blir nedsövd. Akut operation avvaktas då tillståndet är komplicerat.

Under kommande dygn försämras patientens tillstånd ytterligare. Att flytta patienten som nu är i ett kritiskt tillstånd till universitetssjukhus anses nödvändigt.
Patienten opereras och vårdas några dagar på sjukhuset och flyttas sedan åter till Nyköpings lasarett där vårdtiden blir flera månader lång. Patienten är inte återställd och har fått bestående men efter händelsen.

Internutredningen visar att akut kirurgi eller kontakt med högre vårdinstans skulle ha gjorts tidigare i förloppet. Genom fördröjningen i handläggningen har patienten utsatts för risk inte enbart för omfattande sjuklighet utan även för ökad mortalitet.

QG76