31 maj 2021

59 miljoner till interventionell radiologi och kardiologi

En storsatsning på radiologiska- och kardiologiska behandlingar som kräver minimala kirurgiska ingrepp föreslås på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Investeringen hamnar på närmare 60 miljoner kronor och ärendet diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 1/6.

- Det här är en viktig del i satsningen på våra sjukhus och på en trygg, säker och modern sjukvård i Sörmland, säger regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Vid Mälarsjukhuset föreslås investeringar i lokaler för att möta behovet av interventionell radiologi. Förslaget är att anpassa lokaler för interventionell radiologi och endovaskulär kirurgi och bygga moduler för interventionell kardiologisk verksamhet. Summan på investeringarna hamnar på 59 miljoner kronor.
- Interventionella metoder innebär mindre omfattande ingrepp och undersökningar vilket betyder snabbare återhämtning för individen. Med interventionell radiologi kan ingreppen utföras på ett mycket mer skonsamt sätt, säger Inger Mossberg, chef för division medicinsk service i Region Sörmland.

Ärendet diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 1/6.

SPFB