Nyhetslista

 • 23 januari 15:10

  It-attack påverkar Region Sörmland

  Under helgen utsattes en av Region Sörmland it - leverantörer, Tietoevry Sweden AB av en större it-attack. Attacken påverkar bland annat det informationsöverföringsverktyg som används för samverkan vid utskrivning från sjukhusen, psykiatrin, primärvården till länets kommuner. Regionen arbetar nu med att kartlägga omfattningen.

 • 19 januari 14:25

  Nya tider för primärvårdsjouren i Katrineholm

  Primärvårdsjouren i Katrineholm får förändrade öppettider från 2/2. Detta då antalet besökare är få. Förändringen innebär bland annat att mer läkartid frigörs till vårdcentralerna under vardagar och att bemanningen på Kullbergska sjukhusets akutmottagning kan förbättras.

 • 12 januari 12:49

  Situationen på Akutmottagningen på Kullbergska sjukhuset

  Situationen på Kullbergska sjukhusets akutmottagning i Katrineholm är ansträngd. Detta bland annat då antalet medarbetare blivit färre och anställningsstopp råder. Flera åtgärder planeras för att lösa situationen.

 • 10 januari 08:50

  Sjukvårdens Larmcentral växer med Värmland

  Regionerna Sörmland, Västmanland och Uppsala driver sedan flera år Sjukvårdens Larmcentral i egen regi. Larmcentralen ansvarar för att bedöma, prioritera, larma ut och dirigera ambulanserna i respektive region och får samtalen från 112. Nu i början av 2024 ansluter Region Värmland till samarbetet.

 • 28 december 14:56

  Nya avgifter i vården

  Från och med årsskiftet ändras flera av våra avgifter inom vården, inklusive avgifter för sjukresor. Dessutom ändras beloppet för högkostnadsskydd för läkemedel.

 • 13 december 11:37

  Tillfällig stängning av bassängen på Kullbergska

  Vattenkvaliteten i bassängen på Kullbergska sjukhuset är svår att kontrollera. För att komma tillrätta med problemen stängs bassängen tillfälligt från 1/1 2024 för extern verksamhet.

 • 12 december 16:47

  Regionstyrelsen i korthet 12/12 2023

  Utredning av sammanslagning av kvinnoklinikerna, planarbete för ny bussdepå i Nyköping, beslut att ställa sig bakom SKR:s rekommendation om minskad hyrbemanning och ett ärende om att rätta ett tidigare beslut efter dom i Förvaltningsrätten. Det var en del av vad som diskuterades och beslutades på mötet med regionstyrelsen den 12/12.

 • 1 december 13:30

  Falska sms om avgifter sprids

  Vi får in rapporter om försök till bedrägerier via sms. Ta alltid reda på fakta när du blir osäker på vad som gäller.

 • 30 november 09:17

  Från och med 1 december minskar vi andelen inhyrda läkare

  Vi fortsätter arbetet med att bli hyroberoende och kommer från den 1 december att reducera inhyrda läkare

 • 29 november 09:54

  Ökad vårdkvalitet när ny vårdbyggnad tas i drift på Nyköpings lasarett

  Steriltekniska enheten och operationsverksamheten är de första verksamheterna att flytta in i den nya vårdbyggnaden på Nyköpings lasarett.