Nyhetslista

 • 30 augusti 12:50

  Satsning på samarbete när familjecentralen Fröslunda samlas i gemensamma lokaler

  Samtliga verksamheter inom familjecentralen samlas nu i gemensamma lokaler centralt i Fröslunda, Eskilstuna. Nu hoppas personalen att fler hittar dit.

 • 27 augusti 14:32

  Nu startar vi Sveriges första digifysiska Science center

  Region Sörmland startar nu arbetet för att skapa ett Sörmländskt Science center - en satsning för att öka intresset för teknik, matematik och naturvetenskap.

 • 27 augusti 10:09

  Krafttag för barnens bästa i Sörmland

  Barn och unga i Sörmland har, i en nationell jämförelse, många utmaningar kring hälsa, skolresultat, ekonomiska förutsättningar där också många föräldrar är i behov av stöd. Utmaningar som inte kan lösas av en aktör. Region Sörmland föreslår därför mer samarbete med målbilden "Tillsammans för barnens bästa i Sörmland". Ärendet diskuteras på mötet med regionstyrelsen den 31/8.

 • 23 augusti 12:17

  Ökad integritet för patienter när psykiatriska akutmottagningen får nytt akutintag

  Akutintaget för psykiatriska akutmottagningen i Nyköping har byggts om med en ny ambulanshall. Intaget har anpassats att bättre tillgodose patienterna som kommer in.

 • 20 augusti 09:33

  Stor satsning på att utveckla företagandet i Sörmland med anledning av pandemin

  Region Sörmland satsar fem miljoner kronor på företagande i Sörmland. Satsningen ska främja omställning, utveckling och produktivitet – med särskilt fokus på digital utveckling och marknadsföring.

 • 14 juni 11:47

  Insatser för skolutveckling, gröna näringar och kultursektorn

  Region Sörmland sätter in fler åtgärder för utveckling och återhämtning i spåren av pandemin. Nu är det skolutveckling, gröna näringar, lokalproducerad mat och kultursektorn som är i fokus. Insatser för 7,5 miljoner väntas regionstyrelsen att ta beslut om den 15 juni.

 • 31 maj 11:31

  59 miljoner till interventionell radiologi och kardiologi

  En storsatsning på radiologiska- och kardiologiska behandlingar som kräver minimala kirurgiska ingrepp föreslås på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Investeringen hamnar på närmare 60 miljoner kronor och ärendet diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 1/6.

 • 22 april 11:08

  Nu är vi medlemmar i Svenska Cykelstäder!

  Region Sörmland har blivit medlem i Svenska Cykelstäder, en förening som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. Att vara medlem i Svenska Cykelstäder innebär att tillsammans verka för ökad framkomlighet, bättre folkhälsa och minskade utsläpp.

 • 20 april 08:43

  Onkologimottagningen i Nyköping utökar sina behandlingsplatser

  Onkologimottagningen i Nyköping har länge haft behov av större ytor med möjlighet att erbjuda den bästa vården för sina patienter. Nu flyttar mottagningen till nya lokaler som tillgängliggör för verksamheten att växa.

 • 12 april 09:54

  Satsning på förbättrad tillgängligheten hos samtalsmottagningarna

  Alltfler barn och unga söker hjälp och stöd på länets samtalsmottagningar. För att möta behovet och hålla en god tillgänglighet föreslås en förstärkning av verksamheten med tre miljoner kronor. Förslaget diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 13/4.