2 mars 2023

Fästingssäsongen närmar sig – se över ditt vaccinskydd mot TBE!

Fallen av TBE ökar i Sverige och hela södra Sverige, inklusive Sörmland, räknas som ett riskområde. TBE orsakas av ett virus som sprids genom fästingbett och som kan leda till inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna.

Fästingssäsongen beräknas vara mellan mars och november även om de flesta fallen av TBE brukar konstateras under sommaren.

Vaccin ger ett gott skydd mot TBE om det tas i rätt antal doser med rätt intervall. På 1177.se kan du läsa mer om hur många doser du ska ta, med vilket intervall och hur du gör för att boka vaccin.
För att ha ett fullgott skydd till sommaren måste vaccinet börja tas tidigt under våren.

- TBE-viruset kan orsaka svår sjukdom där den som drabbas riskerar allvarliga och långvariga efterverkningar. Fästingar som kan vara bärare av TBE-virus finns överallt i den sörmländska naturen - även i buskar och kort gräs, säger Malin Enarsson, smittskyddsläkare.

TBE-vaccin är kostnadsfritt för alla barn i Sörmland från den dag de fyller 3 år till den dag de fyller 19 år. I övriga åldrar bekostar man vaccinet själv.

5TXA