Nyhetslista

 • 20 augusti 09:33

  Stor satsning på att utveckla företagandet i Sörmland med anledning av pandemin

  Region Sörmland satsar fem miljoner kronor på företagande i Sörmland. Satsningen ska främja omställning, utveckling och produktivitet – med särskilt fokus på digital utveckling och marknadsföring.

 • 16 augusti 14:08

  Ytterligare förkortat dosintervall vid covidvaccinering

  För att kunna erbjuda fler invånare att snabbare bli vaccinerade med både dos 1 och dos 2 förkortar vi dosintervallet mellan doserna. Det är möjligt eftersom regionen har god tillgång till vaccin.

 • 29 juli 10:19

  Dubbla fakturor utskickade

  Tyvärr har patienter fått två likadana fakturor utskickade till sig på grund av ett fel hos
  Region Sörmlands utskriftsleverantör. Det handlar om cirka 7000 fakturor. Det berör endast besök i öppenvård.

 • 22 juli 14:11

  16-åringar näst på tur att erbjudas vaccination mot covid-19

  Med start vecka 32 erbjuder Region Sörmland vaccination mot covid-19 till de som är födda 2005 och tidigare. Vaccinationerna sker både i regionens regi och via de privata utförare som just nu även sköter pågående vaccinationer.

 • 22 juli 10:57

  Nu ändrar vi dosintervall vid covidvaccinering

  Bättre tillgång på vaccin och att fler snabbare får skydd mot den dominerande deltavarianten. Det är anledningarna till att Region Sörmland nu kortar tidsintervallet mellan dos 1 och 2 vid vaccinering mot covid-19.

 • 1 juli 10:41

  Covidbevis vid resor

  Från och med i dag, 1 juli, finns ett digitalt bevis på att du är vaccinerad mot covid-19 att beställa, vilket underlättar för resor utanför Sverige.

 • 28 juni 10:37

  Fall av deltavirus i Sörmland

  Två kända fall av coronavirusets deltavariant har konstaterats i Sörmland. Virusmutationen är troligtvis mer smittsam än andra varianter så fortsatt vaksamhet och följsamhet till rekommendationer är viktigt.

 • 23 juni 12:37

  Barn som närstående i Sörmland behöver stärkt stöd

  Barn med närstående som har exempelvis allvarlig psykisk sjukdom är i en sårbar och utsatt situation. De trivs sämre i skolan, har fler riskbeteenden och de trivs mindre med sin fritid, jämfört med barn som inte är lever i samma situation. Det visar resultaten från undersökningen Liv & hälsa ung undersökningen 2020.

 • 22 juni 15:31

  Sörmlandsstrategin (RUS) aktualiseras och förbättras

  Syftet med den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin, är att ange de långsiktiga prioriteringarna för hur vi skapar hållbar utveckling för Sörmland, idag och i framtiden.

 • 18 juni 10:00

  Nu utökar vi sommarjobbsatsningen med två miljoner till

  Under maj utlyste Region Sörmland tio miljoner till en satsning på sommarjobb i Sörmland. Ca 900 ungdomar har redan fått sommarjobb via satsningen och nu utökas det med två miljoner till.