20 september 2021

Akutmottagningens nya lokaler möjliggör för en mer effektiv vård på Kullbergska sjukhuset

Akutmottagningen, medicinsk intermediärvårdsavdelning (MIMA) och primärvårdsjouren flyttar tillbaka till sina gamla, numera nyrenoverade, lokaler på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

– Vi ser framemot att flytta tillbaka till lokaler som är moderniserade och framför allt större. Det blir enklare för oss att utföra akutvård för våra patienter när lokalerna är anpassade till situationer och förutsättningar som hela tiden förändras, säger Sofia Svensson, vårdenhetschef för akuten/MIMA på Kullbergska sjukhuset.

Verksamheten har fått större ytor, bättre sekretess vid receptionen och fler undersökningsrum som förbättrar patientens upplevelse vid besöket.

– Vår ambition är att patienterna inte ska behöva vara kvar längre än vad de behöver. Med fler undersökningsrum får vi möjlighet att införa nya arbetssätt som är mer effektiva vilket bidrar till snabbare flöden där patienten kan gå hem tidigare, säger Sofia Svensson.

På primärvårdsjouren är personalen glada att flytta med akutmottagningen och samlas i närliggande lokaler.

– Primärvårdsjourens nya lokalerna är mer anpassade för en helgverksamhet och vi får ett närmare samarbete med akuten. Det blir mer patientsäkert och skapar även en ökad trygghet för personalen när det finns flera professioner nära till hands, säger Helena Gustafsson, verksamhetschef för vårdcentralen Linden, Katrineholm.

Flytten sker på onsdag 22 september klockan 10.00 och hänvisar från och med då patienter till gamla entrén på baksidan av sjukhuset.

6WYD