23 november 2023

Vårdcentralen Gallerian stängs

Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan beslutade i dag, 23/11, att stänga vårdcentral Gallerian i Eskilstuna.

Regionstyrelsen har tidigare uppmanat nämnden att föreslå åtgärder för att minska kostnaderna inom hälso- och sjukvården. Ett av förslagen har varit att stänga vårdcentral Gallerian i Eskilstuna, som har haft svårt att uppnå sina budgetmål, sedan den öppnade 2019.

Då Vårdcentral Gallerian öppnade fanns ett stort behov av ytterligare en vårdcentral utifrån inflyttning och storlek på vårdcentraler i Eskilstuna. Listningen ökade relativt snabbt till cirka 3600 listade. De senaste åren har listningsantalet stannat av och då listintäkter är avgörande för en ekonomi i balans och små vårdcentraler har större utmaningar avseende fasta kostnader, innebär det att Gallerian är den vårdcentral som har genererat det största underskottet sedan öppnandet. Det är även den vårdcentral som framåt bedöms ha svårast att uppnå sina budgetmål.

Av vad som framkommit i utredningen, där även andra vårdcentraler analyserats, görs bedömningen att vårdcentral Gallerian är den vårdcentral som genererar störst besparing vid en avveckling.

Vårdcentralens patienter kommer kontaktas och få hjälp med att lista sig på annan vårdcentral.

Avvecklingen ska ske senast 1 februari 2024.

ESCD