7 februari 2022

Folk och Kultur 2022

Välkommen till ett kulturpolitiskt digitalt event 9-11 februari

För femte året i rad är vi en än gång stolta över att vara värdregion för och samarbetspartner med Folk och Kultur. I år blir det åter igen ett digitalt event med tre digitala scener och många högaktuella programpunkter för ett starkare kulturliv.
Programmen spänner från hållbarhet och kulturpolitik, återväxt och integration till internationella frågeställningar om konstens betydelse och finansiering av ett hållbart kulturliv.

Det är en stor uppslutning av Sveriges politiska företrädare, beslutsfattare och kulturskapare med över 80 nationella instanser, regionala institutioner och lokala aktörer visar att Folk och Kultur etablerats som en angelägen nationell tvärsektoriell plattform för samhälls- och demokratiutveckling.

Länkar:
Se programmet och alla talare
Köpa ditt deltagarpass för att delta
Läs mer om www.folkochkultur.se

Smakprov på programmet

Onsdag 9/2 kl. 15:40-15:45
Ett samtal om Vindvaka presenteras av Scenkonst Sörmland

Virpi Pahkinen är en av Nordens ledande koreografer och har verkat vid dansscener i närmare 50-tal länder. Hennes koreografiska språk präglas av såväl det arkaiska, mytologiska som science-fiction.
I verket Vindvaka gör hon med sina dansare en resa i hydrosfären, i vatt-nets transformationer. Rörelser kan te sig snötysta och vindlande, eller rå-mande och flödande, för att sedan landa i det hemlighetsfullt organiserade i en stilla klarhet hos en snökristall.
Scenkonst Sörmland i samarbete med Giron Sámi Teáhter har gett Virpi Pahkinen i uppdrag att skapa ett verk med fyra stycken dansare på ett sa-miskt tema med premiär 4 februari 2022.

Torsdag 10/9 kl. 14:30-15:15
Möt Sörmlands första Wikimedian-in-Residence

Under hela 2021 visades svenskspråkiga Wikipedia-artiklarna och dess information 2 miljarder gånger. I en värld som är baserad på kunskap tycker vi att kunskapsorganisationer som museer och bibliotek har ett speciellt ansvar att sprida sin kunskap på nätet - där användarna är.
Med Projekt hbtqi på Wikipedia som startades på initiativ av Biblioteksutveckling Sörmland, Sörmlands museum och Wikimedia Sverige under 2021 har vi tagit ett första steg för att bidra till en global gemenskap som fokuserar på att tillgängliggöra och använda kunskapsresurser. Det här projektet är en bit i ett globalt pussel med sikte på att alla ska ha fri tillgång till mänsklighetens samlade kunskap.

Men Étaples då? 1896 reste konstnären, vagabonden och äventyraren Tyra Kleen till konstnärskolonin i Étaples och idag finns målningen från stranden i Sörmlands museums samlingar. Genom att dela den öppet med Wikimedia-gemenskapen har målningen kunnat spridas till Wikipedia-versioner på många olika språk och konstnärens Wikipedia-sida har för första gången kunnat illustreras med ett exempel ur hennes verk.

Presenteras av Wikimedia Sverige

M81F