23 augusti 2021

Ökad integritet för patienter när psykiatriska akutmottagningen får nytt akutintag

Akutintaget för psykiatriska akutmottagningen i Nyköping har byggts om med en ny ambulanshall. Intaget har anpassats att bättre tillgodose patienterna som kommer in.

– Vi har fått minskad insyn vid entrén och det är enklare att upprätthålla patientens integritet. Vi kan nu ta emot patienterna på ett värdigt och bra sätt som är säkert både för patienten och för oss medarbetare, säger Max Jakobsen, vårdenhetschef för psykiatriska kliniken, Nyköping-Katrineholm.

Nybyggnationen av ett ambulansintag innebär att ambulanser, polisbilar och andra bilar kan åka in och stänga portarna vid avlämning och hämtning. Det medför ett bättre och smidigare omhändertagande av patienter och en säkrare miljö för både patienter och medarbetare. Färgvalet på väggarna och det stora ljusinsläppet är en genomtänkt förändring planerad att skapa en lugn och trygg omgivning i en sårbar situation för patienterna.

– Det är ett stort lyft för oss att man har satsat på vår verksamhet och gjort de förbättringar som vi har haft behov av. Det är något vi har önskat länge, säger Max Jakobsen.

Väg för besökare

• Infart för bilar sker från Brunnsgatan ner till Jägarhållet.
• Gående går in via entré 7 och följer skyltningen till psykiatriska akutmottagningen, entré 16.

Psykiatriska akutmottagningen

Psykiatriska akutmottagningen vänder sig till vuxna personer med akuta psykiatriska besvär och sjukdomstillstånd av allvarlig art och barn och ungdomar med akuta psykiatriska besvär under tider då barnpsykiatriska mottagningen är stängd. Mottagningen är öppen dygnet runt.

N666