18 januari 2024

Förtydligande av anställningsstopp och dispenser för rekrytering

Från den 1 oktober 2023 råder anställningsstopp med utökat dispensförfarande i regionen. Då det har uppstått frågor kring hur regionen kan fortsätta rekrytera under ett anställningsstopp förtydligas här vad som gäller.

- De rekryteringar vi gör har gått igenom en process för dispensansökningar, en process som är lika för alla. Dispenser ges efter en bedömning av verksamhetens behov. Det är viktigt att komma ihåg att vi inte ställer verksamheter eller tjänster mot varandra i denna process, utan tittar enskilt på varje rekrytering, säger Magnus Johansson, regiondirektör.

- Vi har ett fortsatt behov av nyrekryteringar inom flera av våra verksamheter. Till exempel fortsätter vi rekrytera inom hälso- och sjukvården, till nyckelfunktioner eller verksamhetskritiska funktioner, det vill säga funktioner som är avgörande för att just den verksamheten ska kunna leverera på det uppdrag som den har, säger Kajsa Fisk, HR-direktör.

Fakta dispensansökningar
- Alla regionens verksamheter tittar först på andra lösningar internt, som att omfördela arbetsuppgifter.
- Om behov av rekrytering finns ansöker de om dispens för just denna rekrytering.
- I dispensansökan görs en konsekvensbeskrivning, en beskrivning av hur verksamheten klarar ekonomi samt besparingskraven.

Besparingskrav
Alla regionens verksamheter har fått i uppdrag att minska sina kostnader med fem procent. Du kan läsa mer om vilka beslut som har tagits och hur regionen jobbar med att nå en ekonomi i balans: Den ekonomiska situationen i Region Sörmland - Region Sörmland 

7GD8