30 november 2023

Fossilfri fordonsflotta vid årsskiftet

Region Sörmlands fordonsflotta ska vara fossilfri senast 2023. Det målet är i sikte. Nästan samtliga fordon drivs nu med förnybara drivmedel.

- Takten som vi byter ut fordon i går enligt plan. Andelen fordon med förnybara drivmedel är i dagsläget 96 procent. Hela 42 procent av fordonsflottan är eldriven vilket motsvarar 77 helelektriska personbilar, lastbilar och minibussar. Bara fyra procent återstår innan vi når vårt mål och de sista fordonen beräknas vara utbytta till årsskiftet, säger Matti Härsing, mobilitetssamordnare i Region Sörmland.

En verksamhet som ofta använder bil i sin verksamhet och hyr elbil sparar stora pengar till verksamheten, regionen och i slutändan sörmlänningarna.

- En elbil som körs cirka 200 mil per månad kostar 7 500 kronor i hyra och drivmedel, alltså el, i månaden. Motsvarande kostnad för en dieselbil är över 13 000 kronor där kostnaden för enbart drivmedel är nästan lika stor som för hela elbilens månadskostnad, säger Matti Härsing.

Förutom de ekonomiska fördelarna tjänar också miljön på regionens satsning och målsättning att ha en fossilfri fordonsflotta. Utsläppen av koldioxid från personbilar har minskat kraftigt det senaste året.
- Vi har byggt ut vår egen laddinfrastruktur vilket gör det lätt att ladda de fordon vi hyr i kombination med att allt fler bilar med förnybara drivmedel rullar hos oss. Fjärde kvartalet 2022 var våra utsläpp från personbilar nästan 70 000 kilo koldioxid för att under kvartal 3 2023 ha minskat till cirka 15 000 kilo.

HRWN