6 februari 2024

Fyra tandvårdskliniker blir två

Folktandvården i Malmköping flyttar till Flen och Folktandvården i Åkers styckebruk flyttar till Mariefred.

– När vi flyttar ihop samlar vi vår kompetens och höjer vår kvalitet. Våra kunder får mer av sin tandvård på samma ställe och vi kan erbjuda bättre öppettider, säger Caroline Klofelt, vd på Folktandvården.

1 juni flyttar personal och kunder över till de nya lokalerna.

– Vi är jätteglada att all fast anställd personal flyttar med. Vi ser tydligt att många vill jobba på större kliniker med mer kollegialt samarbete och har haft svårt att bemanna våra små kliniker. Nu slipper de ensamarbete och behöver inte resa mellan klinikerna, säger Caroline Klofelt.

Klinikerna i Malmköping och Åkers styckebruk är Folktandvården Sörmlands minsta. Förutom att det har varit svårt att bemanna finns andra utmaningar med små kliniker. Litet patientunderlag, högre frekvens uteblivna besök, begränsat vårdutbud, begränsade öppettider och sårbarhet vid sjukdom är några. Effekterna för kunderna bedöms som övervägande positiva.

– Även efter sammanslagningen blir avståndet för kunderna till oss blir närmare än på flera andra platser i Sörmland. Vi ser heller inte någon risk för ökad väntetid, säger Caroline Klofelt.

Barn och vuxna som tillhör klinikerna som flyttar får information i personligt brev som delas ut med post.

Mer information 

• Avstånd mellan Malmköping och Flen: 10 kilometer.
• Buss mellan Malmköping och Flen går ungefär nio gånger per vardag.
• Bussen tar 21 minuter.

• Avstånd mellan Åkers styckebruk och Mariefred: 10 kilometer.
• Buss mellan Åkers styckebruk och Mariefred går ungefär 10 gånger per vardag.
• Bussen tar 15 minuter.
• Bra cykelväg finns.

Läs mer

Q886