13 juni 2023

Lättare att ha koll på ditt val av vårdcentral

Färre sätt att välja vårdcentral ska underlätta för invånare att ha kontroll över vilken vårdcentral man tillhör. För den som vill byta vårdcentral gäller nu endast 1177:s e-tjänster eller blankett.

Tidigare kunde invånare välja att byta vårdcentral i samband med digitala vårdbesök. Ett val som inte alltid var medvetet.

– Valet upplevdes ibland lite otydligt och man förlorade sina tidigare vårdkontakter utan att man alltid förstått att man hade valt en ny vårdcentral, säger Kent Bobits, verksamhetsutvecklare på Region Sörmland.

För att undvika otydlighet om vilken vårdcentral du tillhör finns nu bara två sätt att byta vårdcentral:

1. När du är inloggad på 1177.se
2. Genom att lämna in en blankett till den vårdcentral du vill tillhöra

Du kan byta vårdcentral som mest två gånger under en 12-månadersperiod.

Du kan läsa mer om att välja vårdcentral på 1177.se.

WT3F