23 mars 2022

Ministerbesök på Nyköpings lasarett

Under onsdagen 23 mars besökte socialminister Lena Hallengren Nyköpings lasarett. Hon fick bland annat en visning av den nya ortopedavdelningen och fick lyssna på presentationer om regionens satsningar inom hälso- och sjukvård. Lunch på Restaurang Hållet stod också på programmet.

Mycket hanns med under dagen som började med en fikastund med personal och boende på Fruängskällan, Nyköpings kommuns äldreboende. Lunchen på Nyköpings lasarett intogs tillsammans med Vårdförbundet och delar av Region Sörmlands hälso- och sjukvårdsledning.

Efter lunch berättade Anna Ormegard, Marie Håkansson och Gustaf Nälser från primärvården om samarbetet med kommunerna.

- Samarbetet med kommunerna är jätteviktigt för att få till en vård som är anpassad utifrån patientens förutsättningar och för att vara rädda om våra resurser. Bland annat så samarbetar vi med kommunerna om att få till en trygg och säker hemgång efter sjukhusvård och för att kunna ge anpassad vård i patientens hem. Där använder vi oss av begreppet vårdsängar i Sörmland, för att bredda bilden av var vård kan ges. Det handlar inte bara om den vård som ges på våra sjukhus, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Under dagen presenterades också vårt digitala rådgivningssystem Vårdkontakt Direkt och hur division kirurgi arbetar för att minska väntetiderna och få en bättre tillgänglighet.

FX8B