30 juni 2023

Ny biobankslag från den 1 juli

Sverige har en ny biobankslag från den 1 juli 2023. Lagen reglerar hur de prover som du lämnar hanteras.

De flesta prover du lämnar förstörs efter analys men vissa prover sparas, främst för din egen vård. Enligt biobankslagen får sparade prov även användas för exempelvis utbildning av vårdpersonal, utveckling och kvalitetssäkring av rutiner i vården samt för forskning.

Tydligare lag

Den nya lagen är tydligare att tolka gentemot andra lagar än den tidigare versionen och gör det också lättare för forskare att samarbeta internationellt.
All forskning måste vara godkänd av Etikprövningsmyndigheten och ibland även av Läkemedelsverket. Du har rätt att begränsa vad ditt sparade prov får användas till. Det gör du genom att logga in på 1177.se och skicka in en begäran via "Samtycke prov i biobank".

Mer information om biobankslagen finns på 1177.se och på  biobanksverige.se.

QE6A