20 september 2023

Ny rekommendation om vaccination mot pneumokocker

I Sörmland erbjuder vi kostnadsfri vaccination mot pneumokocker för dig som är 65 år eller äldre. Det gäller även dig med vissa kroniska sjukdomar eller risktillstånd. Nu finns nya rekommendationer gällande pneumokockvaccin och påfyllnadsdoser.

Pneumokocker är bakterier som ofta orsakar luftvägsinfektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation.

– Nu rekommenderas påfyllnadsdoser för dig som fått en vaccination med Pneumovax för mer än fem år sedan. Det finns även nya vaccin som rekommenderas till personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom, exempelvis du som har kraftigt nedsatt immunförsvar. Passa på att se över när du fick vaccination senast, gärna i god tid inför vintern, säger Malin Enarsson, smittskyddsläkare i Sörmland.

Riskgrupper

Förutom till dig som är 65 år eller äldre rekommenderas också vaccin mot pneumokocker till alla som är två år eller äldre och som har någon av följande sjukdomar eller tillstånd:

• kronisk hjärtsjukdom
• kronisk lungsjukdom
• andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion
• kronisk leversjukdom
• kronisk njursvikt
• diabetes mellitus
• bristande mjältfunktion eller saknar mjälte
• cystisk fibros
• likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen
• kokleaimplantat
• nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
• organtransplantation.

Boka tid eller kom på drop in

Du hittar information om var du kan vaccinera dig på 1177.se.

KE6Z