7 december 2022

Ny satsning på rehabilitering i Sörmland

Region Sörmland startar en ny klinik inom rehabiliteringsmedicin. Som tredje sista region i Sverige satsar nu Sörmland på att fånga upp de som har haft svårt att hitta rätt hjälp inom vården.

Kliniken för rehabiliteringsmedicin ska ta emot personer med behov av specialiserad medicinsk rehabilitering, exempelvis förvärvade hjärnskador, neurologiska sjukdomar samt patienter med omfattande behov efter svår akut sjukdom och trauma efter sjukdom. Här ska patienterna få hjälp med långsiktig vård med målet att få ett liv med kvalitet.

Den nya kliniken blir ett komplement för de resurser som idag finns vid regionens kliniker, vårdcentraler och kommuner.

– Det finns många vinster med att samla alla som arbetar med specialiserad rehabilitering i samma organisation. Den största är för patienterna, eftersom vi kommer att kunna hålla ihop vård och behandling på ett helt annat sätt än nu, säger Ann Westöö, verksamhetschef för nya rehabiliteringsmedicinska kliniken.

Första steget skedde i september då rehabavdelningen på Mälarsjukhuset flyttade in under Ann Westöös ansvar. Under följande år kommer fler verksamheter flyttas över och nya startas. Formellt startar den nya kliniken upp den 2 januari 2023.

– Det vi gör nu är att lägga stort fokus på att se till att samarbetet mellan alla som arbetar med patientgrupperna ska flyta på bra. Vi lägger också stor vikt vid att ha rätt specialister inom varje område, säger Ann Westöö.

11XZ