20 april 2021

Onkologimottagningen i Nyköping utökar sina behandlingsplatser

Onkologimottagningen i Nyköping har länge haft behov av större ytor med möjlighet att erbjuda den bästa vården för sina patienter. Nu flyttar mottagningen till nya lokaler som tillgängliggör för verksamheten att växa.

– Med våra nya lokaler har vi nu fler rum och det innebär att vi både kan ta emot fler patienter och att de som kommer får mer utrymme för lugn och ro under vårdtiden, säger Carina Larsson, verksamhetschef för onkologkliniken i Sörmland.

Man har tagit hänsyn till flera aspekter vid utformning av lokalerna med fokus på bland annat personcentrerad vård samt ett barnperspektiv.

– I takt med att vi skapar fler behandlingsplatser kommer vi kunna ta emot fler patienter. Vi har nu ett samtalsrum vilket innebär att våra patienter kan föra enskilda samtal med sin läkare eller sjuksköterska i större utsträckning än tidigare. Vi har även utformat en barnhörna i väntrummet för de yngre med möjlighet att rita och pyssla. Våra patienter befinner sig i en omtumlande period i sitt liv med ett cancerbesked och att ha nära och kära med på resan är viktigt för båda hälsan och sinnet, säger Carina Larsson.

De nya lokalerna bjuder in till en lugn atmosfär med tillgång till en balkong. Mottagningen kan numera också erbjuda mat ur vårt nya måltidssystem, fleximat, där patienten själv väljer när och vad hen vill äta från en meny med ett antal olika rätter.

– Det är väldigt viktigt för våra patienters välmående att vi kan erbjuda mat under behandling. Mackan och kaffet som tidigare erbjöds har gått över till att bestå av en meny med olika rätter som kan ge patienterna den energi de behöver, säger Carina Larsson.

Onkologimottagningens nya lokaler finns vid entré 4 eller 5, målpunkt E, plan 6.

AHAA