26 september 2023

Nya avgifter på regionens parkeringar

Från och med 1 november justeras parkeringsavgifterna vid Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett. Dessutom införs avgifter på Kullbergska sjukhuset från 1 januari 2024.

- Enligt det politiska beslutet justeras parkeringsavgifterna för både besökare och personal från och med den 1 november. Justeringen gör att regionen kan klara de kostnadsökningar som är kopplat till underhåll och reparationer av parkeringar, vinterunderhåll och parkeringsövervakning, säger Magnus Andersson, verksamhetschef på Fastighetsservice.

Förutom att ekonomin kopplat till underhåll av regionens parkeringsytor går ihop förväntas även intäkterna öka.

- Här finns en viss osäkerhet, men om vi antar att antalet besöks- och personalparkeringar minskar med 10 - 15 procent, som det gjort inom andra regioner där avgifterna höjts, så kan de totala intäkterna öka med ungefär 6 000 000 kronor per år. Det är en viktig del i arbetet med att få en ekonomi i balans, säger Magnus Andersson.

Besöksparkeringar

Följande avgifter gäller från 1 november 2023 på regionens parkeringar:

  • Parkeringsplatser utomhus nära entré: 30 kronor/timme
  • Parkeringsplatser med laddstolpe: 15 kronor /timme plus elpris enligt faktisk förbrukning
  • Övriga parkeringsplatser: 15 kronor/timme, för dessa platser gäller en maximal dygnsavgift på 80 kr/dygn
  • Bilar med giltigt parkeringstillstånd parkerar avgiftsfritt på parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade
FHQG