18 februari 2022

Region Sörmland köper högspecialiserad vård från Karolinska Universitetssjukhuset

Högspecialiserad traumavård och möjlighet för patienterna att transporteras med sverigeunik helikopter. Det är vad Region Sörmlands avtal med Karolinska Universitetssjukhuset innebär.

- Avtalet innebär att patienter som varit med om händelser som kräver högspecialiserad vård som vi inte kan ge i Sörmland transporteras till Karolinska. Tillsammans med kollegorna där har vi en gemensam vårdkedja och upparbetade rutiner för ett optimalt omhändertagande av dessa patienter, säger Bo Tideholm, chef för division kirurgi i Region Sörmland.

Patienter som berörs kan ha varit med om händelser som innebär multitrauma, att man har flera skador efter exempelvis en trafikolycka eller skottskador. Alltså händelser som kräver akut vård. I avtalet ingår också strokepatienter där patienten snabbt behöver få en trombektomi, där blodproppar opereras ut för att återställa blodflödet till hjärnan.

- I dessa fall har vi möjlighet att kontakta Karolinska för snabb transport av patienten eftersom tiden är en viktig faktor för denna patientgrupp. Karolinska är ett komplement till den vård som utförs i Sörmland. När vi samarbetar och vårdar patienten gemensamt får vi smidigare och mera patientsäkra övergångar mellan varandra, säger Bo Tideholm.

Längre fram under året finns dessutom möjlighet att använda Karolinskas nya, och i Sverige unika helikopter, som kan utföra intensivvård under transport.

Här finns mer helikopterinformation.

Avtalet gäller till och med 31 december 2024.

GN18