6 november 2023

Sjukhusbiblioteken stänger den 13 november

Från och med 13 november stänger sjukhusbiblioteken på Mälarsjukhuset, Kullbergska sjukhuset och Nyköpings lasarett. Digitala tjänster för medarbetare finns kvar och böckerna kommer att skänkas.

Enligt tidigare beslut stänger nu sjukhusbiblioteken på våra tre sjukhus. Du som har lånat en bok eller annan media kan lämna tillbaka fram till och med 13 december i återlämningslådor utanför sjukhusbiblioteken.

De digitala tjänsterna kvarstår

Sjukhusbiblioteken kommer fortfarande erbjuda digitala tjänster till medarbetare i regionen som:

- Vetenskapliga tidskrifter och e-böcker
- Databaser och kunskapsstöd
- Sökuppdrag, där bibliotekarier söker information på uppdrag

Böckerna i biblioteken skänks bort

Böcker kommer att skänkas till andra bibliotek i regionen, som till exempel Dammsdal. Kurslitteratur, eller annan vetenskaplig litteratur kommer att erbjudas till biblioteket på Mälardalens Universitet så att studenter fortfarande kan låna dessa.

De böcker som blir kvar kommer att erbjudas verksamheter i regionen, och även kommunala bibliotek. Det kommer även finnas böcker i bokakuterna utanför biblioteken som patienter eller närstående kan hämta.

CQCY