7 februari 2024

Stabsläge avslutat efter hackerattacken

Det regionala stabsläge som Region Sörmland befunnit sig i sedan slutet av januari har nu avslutats. De IT-system som påverkades av hackerattacken är sedan i dag, 7/2, åter i drift.

Den hackerattack som Region Sörmland, och flera andra regioner och myndigheter, utsattes för i slutet av januari påverkade flera olika IT-system. För att snabbt hantera, följa och överblicka situationen gick regionen upp i stabsläge.
Under eftermiddagen den 7/2 är Region Sörmland åter i normalläge och samtliga system i funktion.

J4N6