20 augusti 2021

Stor satsning på att utveckla företagandet i Sörmland med anledning av pandemin

Region Sörmland satsar fem miljoner kronor på företagande i Sörmland. Satsningen ska främja omställning, utveckling och produktivitet – med särskilt fokus på digital utveckling och marknadsföring.

- Det är viktigt för både Sörmland och Sverige att vi håller i och fortsätter stödja våra företag i återhämtningen efter pandemin, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Detta är en del av de insatser vi gör för att motverka de negativa effekterna i spåren av pandemin.

- Vi utlyser nu en möjlighet för sörmländska företag att söka pengar, så kallade omställningscheckar. Pengarna ska användas till att ställa om eller utveckla företaget med hjälp av konsulter, till exempel ny digital strategi, utveckla webbshop eller kompetensinsatser. Vi uppmuntrar också företagen att anlita konsulter med arbetsställe i Sörmland. Om det kommer in ansökningar för mer än 5 miljoner kommer de ansökningar som passar in bäst på kriterierna att bli beviljade, säger Marcus Forss, strateg på Region Sörmland.

Sörmländska små- och medelstora företag kan ansöka om stöd på 30 000 kr till 150 000 kr. Stödet gäller 80% av godkända kostnader, resterande 20% av kostnaderna står företaget för.
Ansökan är öppen mellan 20 augusti-17 september.

Mer info och kontakt

regionsormland.se/omstallningsstod
Marcus Forss, Strateg, Näringsliv och arbetsmarknad, Region Sörmland
072 - 148 07 49
marcus.forss@regionsormland.se

RE4S