29 september 2022

Stor vinst när rehabiliteringen flyttar upp till vårdcentralen Linden

Rehabiliteringen har alltid tillhört vårdcentralen Linden men funnits i andra lokaler, åtskild från resten av verksamheten. Nu när de flyttar upp till vårdcentralen kommer samarbetet mellan VC-teamet och rehabteamet bli ännu bättre.

– Vi får en mer effektiv användning av våra nya lokaler då vi var så utspridda förut. Det är mer funktionellt och en klar förbättring att vara nära övriga verksamheter på vårdcentralen, säger Helena Gustafsson, verksamhetschef på vårdcentralen Linden på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

Många fördelar för patienterna

– Våra patienter blir mer delaktiga i sin behandling på flera sätt, bland annat genom olika digitala lösningar i behandlingsrummen som exempelvis större skärmar man kan titta på tillsammans. Vårt gym får fönster och blir ljusare och frångår källarkänslan vi tidigare haft. Det blir förhoppningsvis också enklare för patienterna att hitta till oss, säger Elvis Yarquah och kollegor.

Rehabiliteringen öppnar för verksamhet i de nya lokalerna den 3 oktober. De finns då vid entré 5, plan 3. 

D2K8