22 april 2021

Nu är vi medlemmar i Svenska Cykelstäder!

Region Sörmland har blivit medlem i Svenska Cykelstäder, en förening som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. Att vara medlem i Svenska Cykelstäder innebär att tillsammans verka för ökad framkomlighet, bättre folkhälsa och minskade utsläpp.

De övriga medlemmarna är ytterligare 5 regioner och 35 svenska kommuner. Mattias Claesson, 2:a vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, berättar mer om medlemskapet och om cyklingen i Sörmland.

Varför går vi med i Svenska Cykelstäder?
För att förstärka vårt arbete med cykling. Dels att vi tillsammans kan driva cykelfrågor med andra aktörer men också bidra till att skapa erfarenhetsspridning och kunskap.

Hur arbetar vi för ökad cykling?
Vi arbetar för ökad cykling på flera sätt. Vi har en helt färsk cykelstrategi där vi pekar ut trafiksäkerhet, tillgänglighet, beteendepåverkan och hälsa bland annat. Vi arbetar med cykelkampanjer för att få fler att välja cykeln, både för medarbetare och medborgare.

Hur utvecklas cyklingen i regionen?
Senaste resvaneundersökningen från 2019 visar att cykelns färdmedelsandel i Sörmland är 11,4 procent. Något som vi vill höja med 10 procentenheter till 2030.

Vad behöver göras för att cyklingen ska öka?
Tror det är en kombination av åtgärder. Det behöver finnas goda förutsättningar för människor att cykla men vi aktörer med uppdrag inom cykling samt arbetsgivare behöver också uppmana fler till att cykla och visa fördelarna med aktiv transport. Vi behöver också arbeta mer med hela resan perspektivet och hur vi kan underlätta för kombinerade resor.

Mer information finns på Svenska Cykelstäders webbplats.

M2DG