23 november 2022

Vinnare av regionens interna priser

I dag, den 23/11, har tunga priser inom Region Sörmland delats ut. Personer och verksamheter prisas inom forskning, handledning, kvalitet och ledarskap. Alla bidrar på olika sätt med att förbättra för både patienter i länet och medarbetare i regionen.

- Att få vara med och dela ut våra interna priser till de medarbetare och verksamheter som slutligen väljs ut bland alla nominerade hör till årets höjdpunkter. Inom Region Sörmland har vi så många fantastiska medarbetare som varje dag, på olika sätt, bidrar till förbättringar och värde för våra invånare och kollegor. Stort grattis till 2022 års vinnare, säger Jan Grönlund, regiondirektör.

Vinnarna av årets priser är:

Forskningspris
Kvinnokliniken på Nyköpings lasarett

Kvinnokliniken på Nyköpings lasarett arbetar aktivt med forskning och nationella kliniska studier. De uppmuntrar sina medarbetare till forskningsengagemang genom att ge de som vill forska tid i schemat för forskningsutbildningar, egen forskningstid, kurser och forskningsmöten. Alla som vill delta i forskningsprojekt uppmuntras.
Kliniken har anställt en disputerad ST läkare som fortsätter att forska aktivt. Under 2021 hade kliniken två aktiva doktorander och en ST läkare som söker doktorandtjänst. Kliniken deltar i två nationella kliniska studier och planerar att gå med i ytterligare en.
Vi vill uppmuntra kvinnokliniken på Nyköpings lasarett att fortsätta i denna anda så att fler anställda börjar forska och att patienter får möjlighet att vara med i kliniska studier.

Handledarpris
Sjukgymnastiken på VC Ekensberg

Sjukgymnastiken på VC Ekensberg har tilldelats handledarpriset 2022 för mångåriga och uppskattade handledarinsatser som genomsyras av en positiv och flexibel inställning till att ta emot fysioterapeutstudenter på sin enhet.

Kvalitetspris
Ortopedkliniken Mälarsjukhuset/Kullbergska sjukhuset

För ett arbete som visar på vikten av tydliga mål, att hålla i och jobba tillsammans över gränser.
Förbättrad tillgänglighet för patienter anmälda för planerad ortopedisk operation Mälarsjukhuset

Genom förbättrat samarbete har involverade parter ökat operationskapaciteten och därmed tillgängligheten för patienten. Arbetet har förenat personalgrupper över organisationsgränser genom att arbeta fram förbättringar som passar just dem och på platsen det görs i.
Tydligt förbättrad struktur, metodiskt tillvägagångssätt och teamarbete är viktiga skäl till att förändringen kunnat genomföras med samma resurser, bibehållen kvalitet och god arbetsmiljö.
På ett strukturerat sätt har ortopedkliniken Mälarsjukhuset/Kullbergska och anestesikliniken på samma sjukhus samarbetat över klinikgränserna i syfte att effektivisera och tillgängliggöra ortopedisk operation. Vilket lett till utökad daglig produktion med 50 procent och minskat lidande för väntande patienter.

Ledarskapspris
Lisa Sollenborn, verksamhetschef Stöd och utveckling

Lisa personifierar verkligen ledarskap och verksamhetsutveckling. Lisa leder sin grupp med inspiration, kreativitet och ser till att medarbetarnas utmaningar angrips med nya perspektiv. Med tillit låter Lisa sina medarbetare växa med uppgiften.

Lisas öppna attityd, ödmjuka framtoning och stöttande inställning skapar förståelse för uppdraget och dess berg och dalbanor. Genom tydlighet och struktur blir det lättare för Lisas medarbetarna att arbeta rätt och skapa värde för kunden. Målet med uppdraget står alltid i fokus.

Lisa förstår vikten av och uppmuntrar till balans mellan arbete och fritid.
Lisa har ett kundperspektiv där hon knyter an till region Sörmlands målbild, både på kort och lång sikt. Lisa förstår sin position och betydelse i organisationen men ser alltid till att leda utefter sina medarbetares åtaganden. Det finns alltid med ett vi.

YHCK