Särskild kollektivtrafik

Den särskilda kollektivtrafiken är en tjänst för dig som bor i länet och inte kan resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Nya regler angående Covid-19

Från och med den 24 mars har vi i samråd med den regionala sjukvårdsledningen fattat beslut att genomföra ensamåkning för resenärer som är 70 år och äldre (födda 1950 och tidigare) i samband med sjukresa och färdtjänst. Beslutet är ett steg i det prioriterade arbetet med att minska riskerna för de identifierade riskgrupperna under rådande smittspridning av Coronaviruset.

Det är också viktigt att du som vill avboka en sjuk- eller färdtjänstresa gör detta i så god tid som möjligt då det underlättar vår planering för övriga resenärer.

Sjukresa

Sjukresa kan du beställa om du ska resa till sjukvård, tandvård eller remitterad behandling. Till dessa besök ska du inte åka färdtjänst. Du är förstås också välkommen på Sörmlandstrafikens bussar i den allmänna kollektivtrafiken.

Om du vill beställa sjukresa i Sörmlands län ska du ringa 020-44 40 00.

Färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter funktionshindrades behov. Om du har funktionshinder som gör det svårt att förflytta dig själv eller att åka med allmänna kollektivtrafiken kan du ha rätt till färdtjänst. För att ha rätt att åka med färdtjänst behöver till exempel resenärens funktionshinder vara i minst 3-6 månader. Brister i den allmänna kollektivtrafiken innebär inte rätt till färdtjänst.

Resor i färdtjänsten planeras med andra resenärer och man åker med andra. Detta kan innebära en del omvägar och längre restider.

Den ordinarie kollektivtrafiken handikappanpassas steg för steg, vilket kan betyda att färdresan kommer att ske i kombination med färdmedel som exempelvis ordinarie buss eller tåg. Avgörande vid val av färdmedel är dina förutsättningar att resa med hänsyn till dina funktionsnedsättningar.

Skolskjuts

Skolskjuts innebär att elever i förskola, grundskola, grundsär- och gymnaisesärskola kan resa med buss eller taxi från hemmet till skolan och tillbaka. Kommunen är skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts för elever i kommunal förskoleklass och grundskola när:

  • Vägen till skolan är allt för lång.
  • Eleven har en funktionsnedsättning.
  • Trafikförhållanden är särskilt svåra för skolvägen.
  • Det även finns andra särskilda skäl.

Särskild kollektivtrafik

Uppdaterat: 15 april 2020
EH2V