Särskild kollektivtrafik

Den särskilda kollektivtrafiken är en tjänst för dig som bor i länet och inte kan resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Info angående Covid-19

I och med smittspridningen av Covid-19 vill vi uppmana till att undvika att resa om man absolut inte måste. I denna svåra och speciella situation är det viktigt att göra plats på våra fordon för de som behöver det som mest. Självklart ska man inte heller resa om man känner av symptom. Det är också viktigt att du som vill avboka en sjuk- eller färdtjänstresa gör detta i så god tid som möjligt då det underlättar vår planering för övriga resenärer.

I och med de skärpta regionala rekommendationerna omfattas även resenärer och förare inom sjukresor och färdtjänst av direktiven att använda munskydd. Läs mer på Sörmlandstrafikens webbplats här! 

Gällande ensamåkning för sjukresor/färdtjänst gäller att resenärer som är 70 år eller äldre bokas som ensamåkning. Utöver detta beviljas ensamåkning vid sjukresor utifrån en individuell riksgruppsbedömning som utförs av vården. Anledningen till detta beslut är att det gör det lättare att prioritera ensamåkning till de som är mest utsatta för eventuell Covid-19-smitta. Det är också viktigt att du som vill avboka en sjuk- eller färdtjänstresa gör detta i så god tid som möjligt då det underlättar vår planering för övriga resenärer.

Patient som ska resa till vaccination för Covid-19 kan göra det avgiftsfritt utan sjukreseintyg. Patienten bokar själv sin resa via Servicecenter (020-44 40 00). Beslutet gäller från 18 januari till och med 31 augusti.

Sjukresa

Sjukresa kan du beställa om du ska resa till sjukvård, tandvård eller remitterad behandling. Till dessa besök ska du inte åka färdtjänst. Du är förstås också välkommen på Sörmlandstrafikens bussar i den allmänna kollektivtrafiken.

Om du vill beställa sjukresa i Sörmlands län ska du ringa 020-44 40 00.

Färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter funktionshindrades behov. Om du har funktionshinder som gör det svårt att förflytta dig själv eller att åka med allmänna kollektivtrafiken kan du ha rätt till färdtjänst. För att ha rätt att åka med färdtjänst behöver till exempel resenärens funktionshinder vara i minst 3-6 månader. Brister i den allmänna kollektivtrafiken innebär inte rätt till färdtjänst.

Resor i färdtjänsten planeras med andra resenärer och man åker med andra. Detta kan innebära en del omvägar och längre restider.

Den ordinarie kollektivtrafiken handikappanpassas steg för steg, vilket kan betyda att färdresan kommer att ske i kombination med färdmedel som exempelvis ordinarie buss eller tåg. Avgörande vid val av färdmedel är dina förutsättningar att resa med hänsyn till dina funktionsnedsättningar.

Skolskjuts

Skolskjuts innebär att elever i förskola, grundskola, grundsär- och gymnaisesärskola kan resa med buss eller taxi från hemmet till skolan och tillbaka. Kommunen är skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts för elever i kommunal förskoleklass och grundskola när:

  • Vägen till skolan är allt för lång.
  • Eleven har en funktionsnedsättning.
  • Trafikförhållanden är särskilt svåra för skolvägen.
  • Det även finns andra särskilda skäl.

Särskild kollektivtrafik

Uppdaterat: 2 juni 2021
JMWE