Särskild kollektivtrafik

Den särskilda kollektivtrafiken är en tjänst för dig som bor i länet och inte kan resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Info angående Covid-19

I och med smittspridningen av Covid-19 vill vi uppmana till att undvika att resa om man absolut inte måste. I denna svåra och speciella situation är det viktigt att göra plats på våra fordon för de som behöver det som mest. Självklart ska man inte heller resa om man känner av symptom. Det är också viktigt att du som vill avboka en sjuk- eller färdtjänstresa gör detta i så god tid som möjligt då det underlättar vår planering för övriga resenärer.

Gällande ensamåkning för sjukresor/färdtjänst gäller att resenärer som är 70 år eller äldre bokas som ensamåkning. Utöver detta beviljas ensamåkning vid sjukresor utifrån en individuell riksgruppsbedömning som utförs av vården. Anledningen till detta beslut är att det gör det lättare att prioritera ensamåkning till de som är mest utsatta för eventuell Covid-19-smitta. Det är också viktigt att du som vill avboka en sjuk- eller färdtjänstresa gör detta i så god tid som möjligt då det underlättar vår planering för övriga resenärer.

Patient som ska resa till vaccination för Covid-19 kan göra det avgiftsfritt utan sjukreseintyg. Patienten bokar själv sin resa via Servicecenter (020-44 40 00). Beslutet gäller från 18 januari till och med 31 mars.

Sjukresa

Sjukresa kan du beställa om du ska resa till sjukvård, tandvård eller remitterad behandling. Till dessa besök ska du inte åka färdtjänst. Du är förstås också välkommen på Sörmlandstrafikens bussar i den allmänna kollektivtrafiken.

Om du vill beställa sjukresa i Sörmlands län ska du ringa 020-44 40 00.

Beslutet den 9 december att bryta avtalet med AB Trendtaxi (läs mer om beslutet här) innebär för dig som resenär att:

• Vi kommer att ha svårt att utföra alla våra resor, men prioriterar sjukresor i högsta möjliga mån. Du som har en resa bokad kommer att bli kontaktad om den förändras.
• Du har även möjlighet att själv ordna din resa genom taxi eller med egen bil. Du kan begära ersättning för utlägg eller milersättning. Mer information finns på länken här!

Kvitton för utlägg sänds till:
Sjukreseenheten
Region Sörmland
611 85 Nyköping

Detta innebär också att möjligheten att boka resor inför jul kommer att försenas något. Vi återkommer så fort vi har ett datum för när julbokningarna kan öppna.

Har du frågor kring detta så hör av dig till servicecenter på 020- 44 40 00.

Uppdatering 14 december:
Vi har nu schemalagt ett 60-tal fordon och därmed har vi en betydligt mindre trafikpåverkan än under förra veckan. Det är fortfarande en del resor som vi inte kan genomföra och främst påverkas trafiken under resetopparna på morgonen.
Vi fortsätter att förstärka fordonsutbudet, inte minst i form av specialfordon.

Uppdatering 15 december: 
Julbokningarna kommer att öppna från och med fredag 18/12. 

Färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter funktionshindrades behov. Om du har funktionshinder som gör det svårt att förflytta dig själv eller att åka med allmänna kollektivtrafiken kan du ha rätt till färdtjänst. För att ha rätt att åka med färdtjänst behöver till exempel resenärens funktionshinder vara i minst 3-6 månader. Brister i den allmänna kollektivtrafiken innebär inte rätt till färdtjänst.

Resor i färdtjänsten planeras med andra resenärer och man åker med andra. Detta kan innebära en del omvägar och längre restider.

Den ordinarie kollektivtrafiken handikappanpassas steg för steg, vilket kan betyda att färdresan kommer att ske i kombination med färdmedel som exempelvis ordinarie buss eller tåg. Avgörande vid val av färdmedel är dina förutsättningar att resa med hänsyn till dina funktionsnedsättningar.

Skolskjuts

Skolskjuts innebär att elever i förskola, grundskola, grundsär- och gymnaisesärskola kan resa med buss eller taxi från hemmet till skolan och tillbaka. Kommunen är skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts för elever i kommunal förskoleklass och grundskola när:

  • Vägen till skolan är allt för lång.
  • Eleven har en funktionsnedsättning.
  • Trafikförhållanden är särskilt svåra för skolvägen.
  • Det även finns andra särskilda skäl.

Särskild kollektivtrafik

Uppdaterat: 18 januari 2021
KWQ1