Aktuella trafikupphandlingar

Här hittar du info om tilldelade och pågående trafikupphandlingar.

Tilldelade trafikupphandlingar: 

Direktupphandling Serviceresor Sörmland (Eskilstuna, Flen, Katrineholm/Vingåker)
Avtal tecknades 2021-01-20
Trafikstart 2021-02-01
Avtalet gäller till 2021-12-31

Skolskjuts Gnesta Strängnäs
Avtal tecknades 2020-08-14
Uppdragsstart 2021-07-01
Avtalet gäller till 2025-06-30

Riksfärdtjänst och långa sjukresor
Avtal tecknades 2019-06-14
Uppdragsstart 2020-02-01
Avtalet gäller till 2024-01-31

Skolskjutstrafik Oxelösunds kommun
Avtal tecknades 2020-01-10
Trafikstart 2020-07-01
Avtalet gäller till 2023-06-30

Serviceresor Sörmland 2021
Avtal tecknades 2019-12-12 (Eskilstuna, Flen, Katrineholm/Vingåker)
Avtal tecknades 2020-01-31 (Strängnäs, Trosa/Gnesta, Nyköping/Oxelösund)
Trafikstart 2021-01-01
Avtalet gäller till 2023-12-31

Skolskjutstrafik Katrineholm och Vingåkers kommuner
Avtal tecknades 2017-10-31
Trafikstart augusti 2018
Avtalet gäller till 2023-06-30

Skärgårdstrafik Nyköpings kommun
Avtal tecknades 2018-06-04
Trafikstart 2019-06-01
Avtalet gäller till 2023-05-31

Busstrafik Södra och Västra Sörmland
Avtal tecknades 2018-05-15
Trafikstart augusti 2019
Avtalet gäller till december 2029

Skolskjutstrafik Nyköpings kommun
Avtal tecknades 2018-10-05
Trafikstart 2019-07-01
Avtalet gäller till 2023-06-30

Busstrafik Norra Sörmland
Avtal tecknades 2019-05-14
Trafikstart 2020-12-13

Busstrafik Östra Sörmland
Avtal tecknades 2020-06-08
Trafikstart 2021-12-12

Pågående trafikupphandlingar: 

Serviceresor Sörmland 2022 (Eskilstuna, Flen, Katrineholm/Vingåker)
Publicerades i Tendsign 2021-02-24
Sista dag för anbud 2021-03-26
Trafikstart 2022-01-01
Avtalet gäller till 2024-12-31

Uppdaterat: 24 februari 2021
3TGU