Hyroberoende vård

Hälso- och sjukvården ska bli oberoende av inhyrd bemanning. Det är vår målsättning!

Vi vill satsa på våra medarbetare

Fler egna medarbetare ger bättre kontinuitet, vilket gör att vi tillsammans kan förbättra arbetsmiljön och jobba mer med verksamhets- och kompetensutveckling. Vi vill att våra medarbetare ska veta vem de jobbar med och känna förtroende för sina kollegor. 

Åtgärder från 1 februari 2023

För att bryta den ökande trenden av inhyrda medarbetare har vi kraftigt reducerat andelen inhyrda sjuksköterskor som ett första steg. För att kunna göra det genomför vi nu en stor rekryteringssatsning med särskilt fokus på sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor. Vi har även: 

  • Höjt OB-tillägget för alla våra sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor med 70 %
  • Infört en rekryteringsbonus för alla medarbetare i hälso- och sjukvården
  • Utvecklat nya samverkansformer inom delar av vården 

Frågor och svar

Uppdaterat: 26 januari 2023
WSK4