Hyroberoende vård

Hälso- och sjukvården ska bli oberoende av inhyrd bemanning. Det är vår målsättning!

Vi vill satsa på våra medarbetare

Fler egna medarbetare ger bättre kontinuitet, vilket gör att vi tillsammans kan förbättra arbetsmiljön och jobba mer med verksamhets- och kompetensutveckling. Vi vill att våra medarbetare ska veta vem de jobbar med och känna förtroende för sina kollegor. 

Åtgärder under 2023

För att bryta den ökande trenden av inhyrda medarbetare har vi kraftigt reducerat andelen inhyrda allmänsjuksköterskor sedan 1 februari 2023 och påbörjar nu att reducera antalet inhyrda läkare med en målsättning på 50%.  

Vi har: 

  • Höjt OB-tillägget för alla våra sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor med 70 %. 
  • Infört en rekryteringsbonus för alla medarbetare i hälso- och sjukvården, för rekrytering av sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och specialistläkare. 
  • Rekryterat över 135 sjuksköterskor. 
  • Minskat mer- och övertid för undersköterskor och sjuksköterskor med 8600 timmar under perioden januari – augusti 2023 jämfört med samma period 2022.
  • Minskat sjukfrånvaron från 9,73% till 9,12 % under samma period.
  • Vi har sänkt våra kostnader för hyrsjuksköterskor med 25 procent jämfört med hela 2022. Sedan februari, då vi startade arbetet med att bli oberoende av hyrsjuksköterskor, har kostnaden minskat med cirka åtta miljoner kronor i månaden.
  • Flera verksamheter har anställt specialistläkare och fortsätter att rekrytera för att minska andelen inhyrda läkare.
  • Utvecklat nya samverkansformer inom delar av vården. 

Frågor och svar

Uppdaterat: 4 december 2023
J6NY