Lediga jobb

Välkommen till Region Sörmland! Här hittar du alla våra lediga jobb.

Du kan prenumerera på tjänster som du är intresserad av, då får du en avisering när det finns ett jobb som matchar din profil. Här börjar du prenumerera på lediga jobb.

Om du har frågor om ett jobb, kontakta rekryterande chef i jobbannonsen. Har du övriga frågor kan du kontakta Skyddad adress

Tjänst Arbetsplats Sista ansökningsdag
Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm 2021-01-31
Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm 2021-01-31
Semestervikarier - Sjuksköterskor ambulanssjukvården Sörmland sommaren 2021 Ambulanssjukvården Sörmland 2021-01-14
Specialist och ST-läkare i geriatrik Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset Katrineholm 2020-11-30
Specialist och ST-läkare i geriatrik Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset Katrineholm 2020-11-30
Semestervikarier - Sjuksköterska, sjukvårdens Larmcentral (sommarvik 2021) Sjukvårdens larmcentral, Eskilstuna 2020-11-30
Specialistläkare/överläkare till radiologiska kliniken Radiologiska kliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset Katrineholm 2020-11-30
Barnsjuksköterska/sjuksköterska till barn- och ungdomsavdelningen Barn- och ungdomsavdelningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-11-30
Barnsjuksköterska/sjuksköterska till barn- och ungdomsavdelningen Barn- och ungdomsavdelningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-11-30
Sjuksköterskor till strokeavdelningen Strokeavdelningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-11-30
Ortoptist till ögonmottagningen (vikariat) Ögonkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-11-30
Specialister till Sörmland, välkommen! Specialisttandvården Sörmland 2020-11-29
Sjukgymnast till smärtmottagningen Smärtmottagningen, Nyköpings lasarett 2020-11-25
Sjuksköterska till dagkirurgisk avdelning Kirurg och urologkliniken, Nyköpings lasarett 2020-11-22
Sjuksköterska till Viktoriaenheten Onkologkliniken, Eskilstuna 2020-11-22
Sjuksköterska till Viktoriaenheten Onkologkliniken, Eskilstuna 2020-11-22
Sjuksköterska natt till medicinska avdelningen Medicinkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-11-19
Sjuksköterska till medicinska avdelningen Medicinkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-11-19
Sjuksköterska med intresse för intensivvård! Intensivvårdsavdelningen/uppvakningsavdelningen, Nyköpings lasarett 2020-11-15
Enhetschef till logopedimottagningarna i länet Öron- näsa- halskliniken Sörmland Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm 2020-11-15
Kurator till psykosmottagningen Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-11-15
Kurator till psykosmottagningen Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-11-15
ST-läkare till onkologkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-11-15
Dagtidstjänst sjuksköterska till avdelning PIVA/Beroende Nyköpings lasarett 2020-11-15
Dagtidstjänst sjuksköterska till avdelning PIVA/Beroende Nyköpings lasarett 2020-11-15
Röntgensjuksköterska till radiologiska kliniken Radiologiska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-11-15
Röntgensjuksköterskor Radiologiska kliniken, Kullbergska sjukhuset Katrineholm 2020-11-15
Psykolog till barnhälsovården Föräldra- och barnhälsovården i Sörmland, Eskilstuna 2020-11-15
Dosplanerare till strålbehandlingsverksamheten Mälarsjukhuset, Eskilstuna 2020-11-15
Dosplanerare till strålbehandlingsverksamheten Mälarsjukhuset, Eskilstuna 2020-11-15
Specialistläkare till klinisk fysiologi Klinisk fysiologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-11-15
Specialist/överläkare till öron- näsa- halskliniken Sörmland (ÖNH) Öron- näsa- halskliniken Region Sörmland, Eskilstuna, Katrineholm eller Nyköping 2020-11-15
Fysioterapeut/sjukgymnast till vårdcentralen Nävertorp Vårdcentralen Nävertorp i Katrineholm 2020-11-15
Intensivvårdssjuksköterska till intensivvårdsavdelningen Intensivvårdsavdelningen, Nyköpings lasarett 2020-11-15
Sjukgymnast/fysioterapeut till primärvården Vårdcentralen Malmköping 2020-11-15
Teamledare till lokalvården Lokalvården, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-11-13
Teamledare till lokalvården Lokalvården, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-11-13
Sjuksköterska till lungmottagningen Infektions- och lungkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-11-08
Kurator till BUP-mottagning Nyköping 2020-11-08
Specialist i allmänmedicin med rätt att påverka! Vårdcentralen Mäster Olof Strängnäs 2020-11-08
Skötare till psykosenheten Psykosenheten, Nyköping 2020-11-08
Sjuksköterska till akutmottagningen Nyköpings Lasarett 2020-11-08
Legitimerad audionom till hörselvårdsmottagningen Hörselvårdsmottagningen Nyköping 2020-11-06
Fotvårdsspecialist Mariefreds vårdcentral 2020-11-03
Psykologer till habiliteringsverksamheten Habiliteringsmottagningen, Eskilstuna 2020-11-03
Undersköterska till akutkliniken Akutkliniken, Nyköpings lasarett 2020-11-02
Undersköterska till ortopediska avdelningen (vikariat) Ortopediska avdelningen, Nyköpings lasarett 2020-11-01
Barnmorska till kvinnoavdelningen och förlossningen Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-11-01
Tycker du kirurgi låter spännande? Kom och jobba med oss, vi vill bli fler Kirurgkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-11-01
Sjuksköterskor till endoskopienheten Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-11-01
Sjuksköterskor till Traineeprogrammet Kullbergska sjukhuset, Katrineholm 2020-11-01
Sjuksköterskor till Traineeprogrammet Mälarsjukhuset, Eskilstuna 2020-11-01
Sjuksköterskor till Traineeprogrammet Nyköpings lasarett 2020-11-01
Legitimerad arbetsterapeut till psykosmottagningen Psykosmottagningen Eskilstuna 2020-11-01
Psykolog till specialenhet för neuropsykiatri Division psykiatri och funktionshinder, Eskilstuna, Katrineholm eller Nyköping 2020-11-01
Sjuksköterska till psykosmottagningen Psykosmottagningen Eskilstuna 2020-10-31
Sjuksköterska till psykosmottagningen Psykosmottagningen Eskilstuna 2020-10-31
Sjuksköterska till geriatriska avdelningen Geriatriska avdelningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-10-31
Vårdledare till ortopediska avdelningen Ortopediska avdelningen, Nyköpings lasarett 2020-10-31
Sjuksköterska till ortopediska avdelningen Ortopediska avdelningen, Nyköpings lasarett 2020-10-31
Vårdledare till kirurgavdelning Kirurgavdelning, Nyköping lasarett 2020-10-31
Neurologisjuksköterska till medicinmottagningen Medicinmottagningen Nyköpings lasarett 2020-10-31
Legitimerad sjuksköterska natt till palliativa vårdteamet Palliativa vårdteamet, Nyköpings lasarett 2020-10-31
ST-läkare till primärvården Vårdcentralen Gallerian, Eskilstuna 2020-10-31
Specialistläkare i allmänmedicin till primärvården Vårdcentralen Nävertorp i Katrineholm 2020-10-31
Verksamhetschef ambulanssjukvården i Sörmland Ambulanssjukvården Sörmland 2020-10-31
Hälso- och sjukvårdskurator alt legitimerad psykolog Samtalsmottagningen barn och unga Eskilstuna 2020-10-31
Erfaren kommunikatör till kommunikationsstaben Kommunikationsstaben, Region Sörmland, Nyköping 2020-10-31
Hälso- och sjukvårdskurator alt legitimerad psykolog Samtalsmottagningen barn och unga Eskilstuna 2020-10-31
Två psykologer till BUP Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Mälarsjukhuset, Eskilstuna 2020-10-31
Distriktsläkare till primärvården Gnesta vårdcentral 2020-10-31
ST-läkare till primärvården Gnesta vårdcentral 2020-10-31
Sjuksköterska natt till ortopedisk avdelningen Ortopedavdelningen, Nyköpings lasarett 2020-10-30
Serviceelektriker Fastighetsservice, Eskilstuna 2020-10-30
Sjuksköterska till vårdplatsenheten Kullbergska sjukhuset Katrineholm 2020-10-30
Sjuksköterskor till resursenheten Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-10-30
Vårdenhetschef till förlossningen Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-10-29
Medicinsk sekreterare till ortopedkliniken Mälarsjukhuset Ortopedkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-10-29
Trum- och slagverkslärare till Åsa Folkhögskola Åsa Folkhögskola i Sköldinge 2020-10-26
Trum- och slagverkslärare till Åsa Folkhögskola Åsa Folkhögskola i Sköldinge 2020-10-26
Ögonsjuksköterska/sjuksköterska till ögonmottagningen Ögonmottagningen Nyköping lasarett 2020-10-25
Ögonsjuksköterska/sjuksköterska till ögonmottagningen Ögonmottagningen Nyköping lasarett 2020-10-25
Är du vår nya administrativa chef? Hjälpmedelscentralen, Eskilstuna 2020-10-25
Distriktssköterska/sjuksköterska till primärvården Vårdcentralen Oxelösund 2020-10-25
Sjuksköterska till mottagningen för reumatologi Mottagningen för reumatologi Eskilstuna 2020-10-25
Distriktssköterska/sjuksköterska till primärvården Vårdcentralen Oxelösund 2020-10-25
Röntgenbiträde till radiologiska kliniken Radiologiska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-10-25
Legitimerad psykolog till primärvården Skiftinge vårdcentral Eskilstuna 2020-10-25
Enhetschef till smittskydd och vårdhygien Mälarsjukhuset i Eskilstuna 2020-10-25
Enhetschef till smittskydd och vårdhygien Mälarsjukhuset i Eskilstuna 2020-10-25
Legitimerad barnmorska till SESAM SESAM kvinnokliniken, Nyköping lasarett 2020-10-25
Vikariat sjuksköterska till barn- och ungdomspsykiatriska (BUP) BUP mottagningen Nyköping 2020-10-25
Vikariat sjuksköterska till barn- och ungdomspsykiatriska (BUP) BUP mottagningen Nyköping 2020-10-25
Sjuksköterska till dialysmottagningen Dialysmottagningen, Nyköpings lasarett 2020-10-25
ST-läkare inom internmedicin till medicinkliniken Medicinkliniken, Nyköpings lasarett 2020-10-22
Underläkare till medicinkliniken Nyköpings lasarett 2020-10-22
Logistikmedarbetare till hjälpmedelscentralen(vikariat) Hjälpmedelscentralen, Eskilstuna 2020-10-22
Biträdande vårdenhetschef till medicinska avdelningen Medicinkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-10-21
Undersköterskor till resursenheten Resursenheten, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-10-21
Undersköterskor till endoskopienheten Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-10-20
Undersköterska till kirurg- och urologmottagningen Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-10-20