Lediga jobb

Om du inte hittar någon tjänst som du vill söka kan du välja att prenumerera på tjänster du är intresserad av.
Du hittar prenumerera på lediga jobb här. 

Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef i respektive annons. Har du övriga frågor kan du kontakta Skyddad adress

Tjänst Arbetsplats Sista ansökningsdag
Ambulanssjukvårdare semestervikariat Ambulansen Ambulansen Region Sörmland 2020-03-01
Ambulanssjukvårdare semestervikariat Ambulansen Ambulansen Region Sörmland 2020-03-01
Ambulanssjukvårdare semestervikariat Ambulansen Ambulansen Region Sörmland 2020-03-01
Sjuksköterskor semestervikariat ambulansen Ambulanssjukvården Sörmland 2020-03-01
Sjuksköterskor semestervikariat ambulansen Ambulanssjukvården Sörmland 2020-03-01
Sjuksköterskor semestervikariat ambulansen Ambulanssjukvården Sörmland 2020-03-01
Sjuksköterska kirurgiska vårdavdelningen Kirurgi och urologi, Nyköpings lasarett 2020-02-29
Sjuksköterska till vårdavdelning Hjärt- och medicinavdelningen Kullbergska sjukhuset Katrineholm 2020-02-29
Vi söker specialister till Sörmland, välkommen! Specialisttandvården Sörmland 2020-02-29
Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss! Region Sörmland 2020-02-16
Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss! Region Sörmland 2020-02-16
Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss! Region Sörmland 2020-02-16
Sjuksköterska medicinska avdelningen Medicinkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-02-02
Akutläkare till Nyköping Akutmottagningen, Nyköpings lasarett 2020-01-31
Akutläkare till Nyköping Akutmottagningen, Nyköpings lasarett 2020-01-31
Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen/intermediärvårdsavdelningen Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-01-31
Specialistläkare till akutkliniken Akutkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-01-31
Sjuksköterskor till strokeavdelningen Ger-, rehabkliniken Nyköping 2020-01-31
Sjuksköterska till akutmottagningen Akutkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-01-31
Distriktssköterska/sjuksköterska till primärvården Vårdcentralen Flen 2020-01-31
Distriktssköterska/sjuksköterska till primärvården Vårdcentralen Flen 2020-01-31
Vi söker tandläkare till Sörmland, välkommen! Folktandvården Sörmland 2020-01-31
SOMMARJOBB - 2020 Folktandvården Sörmland 2020-01-31
Fortsätt din karriär på ÖNH-kliniken i Region Sörmland! Öron-näsa-hals kliniken i Sörmland 2020-01-31
Fortsätt din karriär på ÖNH-kliniken i Region Sörmland! Öron-näsa-hals kliniken i Sörmland 2020-01-31
Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna eller Katrineholm 2020-01-31
Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna eller Katrineholm 2020-01-31
Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna eller Katrineholm 2020-01-31
Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna eller Katrineholm 2020-01-31
Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna eller Katrineholm 2020-01-31
Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna eller Katrineholm 2020-01-31
Psykolog till habiliteringen Habiliteringen i Katrineholm 2020-01-31
Medicinsk sekreterare akutkliniken Akutkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-01-31
Röntgensjuksköterskor till radiologiska kliniken Radiologiska kliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-01-30
Barnmorskemottagningen söker fler kollegor Barnmorskemottagningen, Nyköpings lasarett 2020-01-30
Barnmorska och vill rotera inom öppenvård? Barnmorskemottagningen, Oxelösund och Nyköping 2020-01-30
Barnmorska och vill rotera inom öppenvård? Barnmorskemottagningen, Oxelösund och Nyköping 2020-01-30
Specialist i barnneurologi/habilitering Barnkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-01-26
Specialist inom pedodonti? Välkommen! Specialisttandvården Eskilstuna 2020-01-20
Processledare för Vård-och omsorgscollege i Sörmland Region Sörmland 2020-01-19
Processledare för Vård-och omsorgscollege i Sörmland Region Sörmland 2020-01-19
Processledare för Vård-och omsorgscollege i Sörmland Region Sörmland 2020-01-19
Strålspecialist/Överläkare eller Specialistläkare inom Onkologi Onkologkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-01-19
Medicinskt ledningsansvarig läkare till sjukvårdens larmcentral Sjukvårdens larmcentral, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-01-15
Distriktsjuksköterska/barnsjuksköterska till familjecentralen Skiftinge vårdcentral, Eskilstuna 2020-01-15
Distriktsjuksköterska/barnsjuksköterska till familjecentralen Skiftinge vårdcentral, Eskilstuna 2020-01-15
Astma/Kolsjuksköterska till vårdcentralen Linden Vårdcentralen Linden, Katrineholm 2020-01-15
Fysioterapeut Skiftinge vårdcentral, Eskilstuna 2020-01-12
Vårdenhetschef öppenvården Infektions- och lungkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-01-12
Sjuksköterska till infektions- och lungavdelningen Infektions- och lungkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-01-12
Hälsovalsstaben söker ny studierektor för ST inom allmänmedicin Eskilstuna alt Nyköping 2020-01-12
Hälsovalsstaben söker ny studierektor för ST inom allmänmedicin Eskilstuna alt Nyköping 2020-01-12
Strategiska inköpare till inköp i Sörmland - Västmanland Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm och Västerås 2020-01-12
Strategiska inköpare till inköp i Sörmland - Västmanland Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm och Västerås 2020-01-12
Strategiska inköpare till inköp i Sörmland - Västmanland Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm och Västerås 2020-01-12
Strategiska inköpare till inköp i Sörmland - Västmanland Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm och Västerås 2020-01-12
Sjuksköterska till psykiatriska mottagningen i Strängnäs Psykiatriska mottagningen Strängnäs 2020-01-09
Sjuksköterska till psykiatriska mottagningen i Strängnäs Psykiatriska mottagningen Strängnäs 2020-01-09
Psykolog till specialenhet för neuropsykiatri Division psykiatri och funktionshinder, Region Sörmland 2020-01-08
Psykolog till specialenhet för neuropsykiatri Division psykiatri och funktionshinder, Region Sörmland 2020-01-08
Psykolog till specialenhet för neuropsykiatri Division psykiatri och funktionshinder, Region Sörmland 2020-01-08
Vi söker en chef till vår klinik! Ekensberg, Nyköping 2020-01-07
Hygiensjuksköterska till smittskydd/vårdhygien Smittskydd/vårdhygien, Nyköping eller Eskilstuna 2020-01-07
Hygiensjuksköterska till smittskydd/vårdhygien Smittskydd/vårdhygien, Nyköping eller Eskilstuna 2020-01-07
Vill du arbeta som sjuksköterska både inom anestesi- och ambulanssjukvård? Centraloperation, anestesikliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-01-07
Smittskyddsläkare tillika verksamhetschef till smittskydd och vårdhygien Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-01-07
Smittskyddsläkare tillika verksamhetschef till smittskydd och vårdhygien Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-01-07
Controllers till ekonomistaben regional verksamhet Ekonomistaben, Nyköping 2020-01-06
Barnsjuksköterska/sjuksköterska Barnmedicinakuten, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-01-06
Barnsjuksköterska/sjuksköterska Barnmedicinakuten, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2020-01-06
Legitimerad hälso och sjukvårdskurator alt legitimerad psykolog Samtalsmottagningen barn och unga, Eskilstuna 2020-01-05
Legitimerad hälso och sjukvårdskurator alt legitimerad psykolog Samtalsmottagningen barn och unga, Eskilstuna 2020-01-05
Distriktssköterska/sjuksköterska till primärvården Vårdcentralen City, Eskilstuna 2020-01-05
Distriktssköterska/sjuksköterska till primärvården Vårdcentralen City, Eskilstuna 2020-01-05
Enhetschef till kommunikationsstaben Kommunikationsstaben, Eskilstuna eller Nyköping 2020-01-02
Enhetschef till kommunikationsstaben Kommunikationsstaben, Eskilstuna eller Nyköping 2020-01-02
Servicetekniker el Regionservice Katrineholm 2019-12-31
Servicetekniker styr och regler Regionservice, Katrineholm 2019-12-31
Servicetekniker el Regionservice Nyköping 2019-12-31
Vårdledare till geriatriska avdelningen Geriatriska avdelningen Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-12-31
Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen Kvinnokliniken, Nyköping lasarett, Hälso- och sjukvården 2019-12-31
Vårdlots akutkliniken Akutkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-12-31
Verksamhetsutvecklare till akutkliniken Akutkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-12-31
Sjuksköterska till hjärtavdelningen, HIA Hjärtavdelningen, HIA, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-12-31
Diabetessjuksköterska till primärvården Vårdcentralen Linden Katrineholm 2019-12-31
Överläkare inom psykiatri och beroendemedicin! Psykiatrikliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-12-31
ST-läkare inom psykiatri sökes! Psykiatrikliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-12-31
Med kvinnosjukvård i fokus! Överläkare/Specialist med forskningsintresse Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett 2019-12-31
Sjuksköterskor som vill arbeta med vård i livets slutskede Palliativa avdelningen, Medicinkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-12-31
Barnmorska till ungdomsmottagning Ungdomsmottagningen Nyköping 2019-12-29
Sjuksköterskor för delad tjänst ortopedisk avd/ortopedmottagning Ortopedkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-12-29
Hjälpmedelskonsulent till hjälpmedelscentralen Hjälpmedelsfilialen Nyköping 2019-12-29
Specialist i allmänmedicin till primärvården Vårdcentralen Mäster Olof i Strängnäs 2019-12-28
Specialistläkare till vårdcentralen Oxelösund Vårdcentralen Oxelösund 2019-12-26
Sjuksköterska till stroke och medicinavdelningen Kullbergska sjukhuset Katrineholm 2019-12-26
Röntgensjuksköterskor till radiologiska kliniken Radiologiska kliniken, Kullbergska sjukhuset Katrineholm 2019-12-25
Dietist till kvinnohälsa och infektion Dietistenheten Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-12-22
Dietist till medicinkliniken Dietistenheten Katrineholm 2019-12-22
Dietist till predialys och diabetes Dietistenheten Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-12-22
Distriktssköterska/sjuksköterska Vårdcentralen Mäster Olof, Strängnäs 2019-12-22
Distriktssköterska/sjuksköterska Fröslunda vårdcentral, Eskilstuna 2019-12-22
Distriktssköterska/sjuksköterska Vårdcentralen Mäster Olof, Strängnäs 2019-12-22
Distriktssköterska/sjuksköterska Fröslunda vårdcentral, Eskilstuna 2019-12-22
Distriktssköterska Vårdcentralen Ekensberg, Nyköping 2019-12-22
Tre vårdledare som älskar kirurgi och urologi Kirurgi- och urologi Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-12-22
Vårdenhetschef vill du leda och utveckla vår avd? Då är det dig vi söker! Kirurgi- och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-12-22
Vi söker en biträdande vårdenhetschef Kirurgi- och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-12-22
Undersköterska Resursenheten, Kullbergska sjukhuset Katrineholm 2019-12-22
Administrativ enhetschef till medicinkliniken Nyköping Administrativa enheten medicin Nyköping 2019-12-20
Administrativ enhetschef till medicinkliniken Nyköping Administrativa enheten medicin Nyköping 2019-12-20
Verksamhetsutvecklare med fokus på förändringsledning Regionsjukhuset Karsudden 2019-12-19
Medicinsk Sekreterare till vårdcentralen Linden Vårdcentralen Linden Katrineholm 2019-12-19
Sjuksköterska till sjukvårdens larmcentral (vikariat) Sjukvårdens larmcentral, Eskilstuna 2019-12-19
Sjuksköterska till sjukvårdens larmcentral Larmcentralen Eskilstuna 2019-12-19
Undersköterska till Viktoriaenheten Viktoriaenheten, Onkologkliniken Eskilstuna 2019-12-18
Undersköterska till primärvården Vårdcentralen Oxelösund 2019-12-18
Enhetschef Verksamhetsstöd och -utveckling Enheten Verksamhetsstöd och -utveckling, Nyköping 2019-12-18
Enhetschef Näringsliv och arbetsmarknad Enheten Näringsliv och arbetsmarknad, Nyköping 2019-12-18
Enhetschef Samhällsplanering och infrastruktur Enheten Samhällsplanering och infrastruktur, Nyköping 2019-12-18
Fysioterapeut/sjukgymnast Trosa vårdcentral 2019-12-18
Kurator till BUP BUP Nyköping/Katrineholm 2019-12-18
Operationssjuksköterska till operationsavdelningen Anestesikliniken, Nyköpings lasarett 2019-12-16
Fysioterapeut till ortopedisk avdelning Paramedicin Sörmland, Arbetsterapi- och sjukgymnastikmottagning 2, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-12-16
Verksamhetschef VPM Vårdplats- och mottagningsenheten (VPM) Kullbergska sjukhuset Katrineholm 2019-12-16
Vårdenhetschef Klinisk fysiologi Nyköping/Katrineholm 2019-12-15
Vårdenhetschef Klinisk fysiologi Nyköping/Katrineholm 2019-12-15
Sektionsledare nuklearmedicin Nuklearmedicin Mälarsjukhuset, Eskilstuna 2019-12-15
Sektionsledare nuklearmedicin Nuklearmedicin Mälarsjukhuset, Eskilstuna 2019-12-15
Sjuksköterska till strokeavdelningen Strokeavdelningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-12-15
Tillgänglighetskoordinator Division kirurgi Nyköping eller Eskilstuna 2019-12-15
Rehabkoordinator med viss del enhetschefsansvar för rehabteamet Fröslunda vårdcentral, Eskilstuna 2019-12-15
Fysioterapeut med intresse för försäkringsmedicin Fröslunda vårdcentral, Eskilstuna 2019-12-15
Medicinsk sekreterare till Fröslunda vårdcentral i Eskilstuna Fröslunda vårdcentral, Eskilstuna 2019-12-15
Kurator till primärvården Vårdcentralen Åsidan, Nyköping 2019-12-15
Psykolog till primärvården Vårdcentralen Åsidan, Nyköping 2019-12-15
Psykolog Vårdcentralen Trosa 2019-12-15
Sjuksköterska till resursenheten Vårdplatsenheten, Kullbergska sjukhuset Katrineholm 2019-12-15
Vill du vara med i satsning på arbetsmiljön? Vi söker specialistläkare! Kvinnokliniken Mälarsjukhuset/Kullbergska sjukhuset 2019-12-15
Specialistläkare i klinisk fysiologi eller kardiologi Klinisk fysiologi & nuklearmedicin på Mälarsjukhuset i Eskilstuna alt Nyköpings lasarett 2019-12-15
Specialistläkare i klinisk fysiologi eller kardiologi Klinisk fysiologi & nuklearmedicin på Mälarsjukhuset i Eskilstuna alt Nyköpings lasarett 2019-12-15
Sjuksköterska till framtidens vårdavdelning Akutvårdsavdelningen på Nyköpings lasarett 2019-12-15
Medicinteknisk ingenjör till medicinsk teknik Medicinsk fysik och teknik, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-12-15
Sjuksköterska onkologimottagningen Onkologikliniken Sörmland, Nyköpings lasarett, Nyköping 2019-12-15
Informationssäkerhetshandläggare till Region Sörmland Informationssäkerhetsenheten 2019-12-15
Informationssäkerhetshandläggare till Region Sörmland Informationssäkerhetsenheten 2019-12-15
Tekniker medicinska hjälpmedel till hjälpmedelscentralen Hjälpmedelscentralen Eskilstuna 2019-12-15
Specialpedagog till habiliteringen Habiliteringen i Katrineholm 2019-12-15
Skötare till omvårdnadsteamet Psykiatriska kliniken, Katrineholm 2019-12-15
Sjuksköterska eller skötare till omvårdnadsteamet Psykiatriska omvårdnadsteamen, Kullbergska sjukhuset Katrineholm 2019-12-15
Sjuksköterska eller skötare till omvårdnadsteamet Psykiatriska omvårdnadsteamen, Kullbergska sjukhuset Katrineholm 2019-12-15
Specialist i nuklearmedicin Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2019-12-15
Tillgänglighetskoordinator Division kirurgi Nyköping eller Eskilstuna 2019-12-15
Sjuksköterska till lung- och allergimottagningen Lung- och allergimottagningen, Mälarsjukhuset, Eskilstuna 2019-12-15