PTP-psykologer till PTP-programmet, Region Sörmland

Eskilstuna och Mariefred

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss

Sedan 2016 har Region Sörmland ett uppskattat PTP-program som vänder sig till de ca 20 PTP-psykologer som arbetar inom regionens olika verksamheter. Du har din huvudplacering och handledare inom en verksamhet och får inblick och kunskap om andra verksamheter genom studiebesök och verksamhetspresentationer. Du deltar tillsammans med andra PTP-psykologer vid introduktionsdag och därefter regelbundna seminarier och föreläsningar samt i en utredningsutbildning. Studierektor ansvarar för upplägg och fortlöpande utvärdering av PTP-programmet och finns tillgänglig för diskussioner, råd och stöd.

Region Sörmlands tre huvudorter är Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm med mottagningar även på mindre orter. PTP-platser kommer den här rekryteringsomgången att erbjudas i Eskilstuna och Mariefred. Båda dessa orter ligger inom ca 1 timmes pendlingsavstånd från Stockholm. 

Habiliteringsmottagningen, Eskilstuna:
Habiliteringsmottagningen i Eskilstuna består av tre team: barn (0-9 år), ungdom (10-17 år) och vuxen. Som PTP-psykolog kommer du att tillhöra barnteamet som består av ca 20 medarbetare, varav två är psykologer. Habiliteringsverksamhetens uppdrag är att ge habiliterande insatser som främjar aktivitet. Därtill ingår utredning främst med frågeställning autism och intellektuell funktionsnedsättning. Som PTP-psykolog kommer du arbeta på såväl individ- som gruppnivå och ha möjlighet till självständigt och tvärprofessionellt arbete i teamet. 

Vårdcentralen Mariefred:
Vårt psykosociala team består av två psykologer, en kurator och en beteendevetare, alla med KBT-kompetens. Nära samverkan finns med andra yrkeskategorier på vårdcentralen. Som PTP-psykolog hos oss arbetar du med personer som har lindrig till medelsvår psykisk ohälsa. Vi arbetar efter konceptet stegvis vård, där patienten får en initial, tidig bedömning och därefter slussas vidare till gruppbehandling och/eller individuell psykologisk rådgivning och behandling.

Psykosmottagningen, Eskilstuna:
Psykosmottagningen Eskilstuna är en öppenvårdsmottagning inom specialistpsykiatrin som tillhör Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset (MSE). Vi har ca 20 medarbetare varav två psykologer. Vi har ett nära samarbete med psykosavdelningen, som är en slutenvårdsavdelning för personer med psykostillstånd, samt med övriga enheter inom psykiatriska kliniken. Vi utgår från Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och erbjuder insatser och behandlingar med hög evidens. Vårt arbete bedrivs i tvärprofessionella team bestående av läkare, psykolog, sjuksköterska, skötare, kurator och arbetsterapeut. Som PTP-psykolog kommer du att arbeta med utredningar, bedömningar och olika psykologiska behandlingar. Som övrigt psykologarbete finns bland annat möjlighet att planera, genomföra och utvärdera en gruppintervention.

Barnhälsovården, psykologimottagningen, Eskilstuna:
Barnhälsovården är länsövergripande och psykologimottagningen består av 11 psykologer med placering antingen i Nyköping eller i Eskilstuna. Denna PTP-tjänst har sin placering i Eskilstuna. Ditt huvuduppdrag kommer att vara hälsofrämjande och förebyggande hälsovård för små barn (0-6 år) och deras familjer. Du kommer att ges möjlighet att vara kontaktpsykolog som innebär att vara ett sakkunnigt stöd, utbilda och stötta BHV-sjuksköterskor samt barnmorskor. Ett annat av dina huvuduppdrag innebär stöd, rådgivning och korttidsbehandling till blivande och nyblivna föräldrar. Du kommer även att genomföra utvecklingsbedömningar av små barns utveckling och psykiska hälsa. 

Dina arbetsuppgifter

Tjänstgöringen på ovanstående arbetsplatser innebär arbete i tvärprofessionella verksamheter där du som psykolog har en central roll. Utöver ovanstående uppgifter kan även följande moment ingå i tjänstgöringen:

• Konsultativt arbete och i vissa verksamheter handledning till personalgrupper.
• Verksamhets- och metodutvecklingsarbete.
• Stöd, råd och kunskapsförmedling.
• Samverkan med både externa och interna aktörer.

Din kompetens

Vi söker dig som har psykologexamen eller får det under höstterminen 2023. Du ska vara nyfiken på ny kunskap, vilja arbeta aktivt med att utveckla dina yrkeskunskaper och med att utvecklas i din yrkesroll. Meriterande är att du har erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg.

Du ska ha förmåga att arbeta självständigt. Då teamarbete utgör en viktig del i samtliga verksamheter ska du även vilja, och ha förmåga, att arbeta tillsammans med andra. Du bör ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Kunskap i flera språk är av värde. Vi välkomnar sökanden från olika kulturer och bakgrund. Inom vissa verksamheter krävs B-körkort.

Vi ser gärna att du är intresserad av att i framtiden arbeta inom Region Sörmland och att du har anknytning till närområdet. Regionens STP-studierektor finns som stöd om du har tankar kring specialisering framöver. Denna rekrytering följer regionens kompetensmodell för rekrytering. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform

Tidsbegränsad anställning, ett år på heltid. Tillträde 1 februari 2024, eller enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av

Studierektor för PTP-programmet Camilla Åhlander, 072-143 19 46.
HR-specialist Lisa Bohm, 072-146 54 18.
Facklig företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2023-10-08.


Se våra förmåner

Följ oss gärna på Facebook

Förvaltning:
Hälso- och sjukvården

Kommun:
Eskilstuna, Strängnäs

Referensnummer:
RLSV-23-648

Arbetstid:
Tidsbegränsad, 100% , Tillträde enligt överenskommelse till enligt överenskommelse

Publicerat:
2023-09-11

Sista ansökningsdatum:
2023-10-08

Annonsansvarig:
Platsannonsering

Sök jobb Tillbaka till lediga jobb