Sjuksköterska till akutgeriatriska avdelningen och minnesmottagningen

Akutgeriatriska avdelningen, Nyköpings lasarett

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss

Kliniken för akutgeriatriken, stroke och palliativa enheten (KASP) är en liten och personlig klinik med öppen- och slutenvårdsenheter inom spektra akutgeriatrik, stroke och palliativ vård. Här finns en hög utveckling kring organisation med mobilitet och tankar om virtuella slutenvårdsplatser samt utveckling av minnesmottagning därför söker vi nu sjuksköterska som vill vara delaktig i detta arbete. Avdelningarna är kvalitetscertifierade och vi arbetar aktivt med vår värdegrund kring ”Mångfald och inkludering”. För oss är patient och närståendes involvering viktigt och teamen arbetar aktivt med deras delaktighet. Vår akutgeriatriska avdelning är Silviacertifierade sedan 2020 och har regelbundna reflektionssamtal 1 gång per månad.
Vi vill att vår personal mår bra varje dag på jobbet och att man har en karriärväg inom vår klinik där MÄRTHA-sjuksköterskor och specialistutbildningar är en del i det arbetet.
Vi vet att ett nära ledarskap är viktigt för dig som medarbetare, därför har vi utvecklat ett parledarskap på alla våra avdelningar. Varje chef har ansvar för ett färre antal medarbetare, för att du ska känna dig sedd och involverad.

Dina arbetsuppgifter

Som sjuksköterska kombineras arbetet mellan minnesmottagning och akutgeriatriska avdelning med fokus på den äldre människan utifrån ett helhetsperspektiv.
Minnesmottagningen är en specialistmottagning med teamarbete där sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, neuropsykolog, undersköterska samt medicinsk sekreterare samverkar och utreder personer med misstänkt demenssjukdom enligt nationella riktlinjer.
Du är kontaktsjuksköterska för de patienter som är anslutna till minnesmottagningen, vilket innebär att följa upp insatta läkemedel, kontinuerlig rådgivning till patienter samt anhöriga kring demenssjukdom och dess följder i det dagliga livet. Du har också ett tätt samarbete med kommunernas demenssjuksköterskor samt biståndshandläggare.
Du ansvarar även för att kalla patienter till nybesök, återbesök, samordna besöken tillsammans med övriga i teamet, teamronder och team träffar. Du ansvarar också för att kontinuerligt registrera nybesök och återbesök i SveDem – ett nationellt kvalitetsregister runt demenssjukdomar.
Det ingår även konsultverksamhet inom kliniken och utbildningar inom demenssjukdomar. Vi planerar för att i framtiden kunna utveckla detta utanför vår klinik och jobba mot resten av sjukhuset med utbildningar och konsultverksamhet.

Dina arbetsuppgifter på akutgeriatriska avdelningen:
Avdelningen har 12 vårdplatser uppdelat på 2 vårdlag med 2 undersköterskor med gemensamt ansvarar för 6 patienter. Även här är teamarbetet en viktig faktor och vi har dagliga teammöten för att planera målen med vården gemensamt utifrån behov. Patienten är alltid i fokus och stor vikt läggs vid riskbedömningar enligt kvalitetsregister, Senior Alert.
 
Geriatrik är brett med varierade diagnoser med tanke på att vi vårdar multisjuka äldre och en helhetssyn är därför viktigt. Ditt arbete fokuserar kring smärtlindring, såromläggningar, antibiotikabehandling samt samordning av utskrivningar i samråd med övriga teamet. Handledledning av personal och studenter ingår i arbetsuppgifterna. Du är en del i ett multidisciplinärt team där alla yrkeskategoriers erfarenheter och kompetenser bidrar till en högspecialiserad vård. Du kommer att varva avdelningsarbete med mottagningsarbete.
Kliniken har även flertalet uppskattade stödfunktioner som utskrivningssamordnare, vårdledare, vårdnära service och måltidsvärdar.

Din kompetens

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska gärna med specialutbildning inom demensvård. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper där vi utgår ifrån att du är ansvarstagande, självständig, kan leda dig själv men är också en lagmedlem eftersom vi arbetar i team. Samarbetsförmågan är därför mycket viktig. Vi vill att du är lösningsfokuserad och har ett gott bemötande och empati för patienter och deras närstående i en svår situation och i kris.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform

Tillsvidareanställning 100% fördelat på minnesmottagningen och akutgeriatriska avdelningen. I arbetet på geriatriska avdelningen ingår helgtjänstgöring.
Tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av

Demenssjuksköterska/förtroendevald för vårdförbundet Gunilla Ogenborg, 0155-24 54 75.
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00. 
Vårdenhetschef Ulrika Wahlström, 076-724 75 21.

Kom och jobba hos oss på KASP!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2024-02-29.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner

Följ oss gärna på Facebook och Instagram

Förvaltning:
Hälso- och sjukvården

Kommun:
Nyköping

Referensnummer:
RLSV-24-079

Arbetstid:
Tillsvidare, 100%, Tillträde enligt överenskommelse

Publicerat:
2024-02-07

Sista ansökningsdatum:
2024-02-29

Annonsansvarig:
Platsannonsering

Sök jobb Tillbaka till lediga jobb