Vårdledare

Lena Utterström är utbildad sjuksköterska och arbetar sedan 2023 som vårdledare på njuravdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

I rollen som vårdledare fungerar du som operativt stöd i vardagen för dina kollegor. Du ansvarar också bland annat för implementeringen av ny kunskap på avdelningen.

 

– I den här rollen kan jag bidra mycket och handgripligen i det dagliga arbetet. Jag får möjlighet att dela med mig av kunskap jag samlat på mig under alla år jag jobbat med njurmedicin och håller mig uppdaterad gällande nya rön, behandlingsmetoder och arbetssätt så att vi på avdelningen kan utvecklas och förfina vårt arbete, säger Lena Utterström.

Njuravdelningen på Mälarsjukhuset har regionansvar för njursjuka patienter i Sörmland. Hit kommer de svårast njursjuka patienterna för utredning och behandling. Ungefär 20 personer arbetar på avdelningen.

– Inom njursjukvården får man följa patienterna under lång tid eftersom de ofta har en livslång sjukdom med livslång behandling. Det gör att man bygger relationer till patienterna. Att tillsammans med patient och kollegor justera och anpassa insatserna för bästa möjliga mående tycker jag är det bästa i jobbet. Då är man ofta lite detektiv. Man får kanske ett blodprovsvar och utifrån det får man försöka hitta förklaringar och anpassa åtgärder. Det är spännande och tilltalar mig!

Karriärbytet gav frihet och rörlighet

Lena utbildade sig till sjuksköterska i samband med att hennes man fick nytt jobb i en annan stad.

– 1999 flyttade vi från Eskilstuna till Trollhättan. Jag hade tidigare jobbat som sömmerska men nu började jag plugga till sjuksköterska i Vänersborg på Högskolan Väst. Under utbildningen blev jag intresserad av kostens betydelse vid njursjukdomar och när jag var klar med utbildningen 2004 fick jag en rotationstjänst på njurmedicinska/dialysmottagningen avdelningen på sjukhuset i Trollhättan NÄL.

Nu har hon jobbat 20 år inom det njurmedicinska området på olika platser i Sverige men också en tid som bemanningssjuksköterska i Norge.

– Yrket har gett mig rörlighet och frihet och tagit mig till många olika platser. Det är en klar fördel med det här jobbet. Som sjuksköterska kan man jobba var som helst! Grejer kan stå på lite olika ställen på olika sjukhus men i grunden är jobbet detsamma.

2013 bestämde sig Lena och hennes familj för att återvända till Eskilstuna.

– Vi fick möjlighet att köpa ett gammalt hus som vi började renovera och jag fick jobb på Mälarsjukhuset.

Lenas njurmedicinska erfarenhet gjorde att hon snart kom med i ett team som skulle starta dialysverksamhet på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

– I gruppen var det dels vi som hade sjukvårdsbakgrund, men även till exempel tekniker och ekonomer. Det var intressant att samarbeta mellan professionerna och med fler olika perspektiv för att få verksamheten så bra som möjligt.

Lena arbetade efter det som biträdande chef på dialys- och njurmottagningen på Mälarsjukhuset och senare som vårdenhetschef på Njurenheten, Nyköpings lasarett.

– Jag tyckte jag att den dagliga pendlingen till Nyköping blev för påfrestande så när jag fick möjlighet att börja på Mälarsjukhusets njuravdelning som vårdledare tvekade jag inte.

Vårdledarrollen

Vårdledarroller finns på de flesta avdelningar inom vården.

– Här på njuravdelningen är det jag och min kollega Malin som är vårdledare. Det är klart att jag i den här rollen har stor nytta av min mångåriga erfarenhet inom njurmedicin, men det är inte någon nödvändighet att man har jobbat lika länge som jag i yrket för att vara en bra vårdledare. Malin är till exempel ganska nyutexaminerad som sjuksköterska och har jobbat ungefär 1,5 år men är en jättebra vårdledare!

Vilka egenskaper ska man då ha för att passa som vårdledare?

– Dels att du har kunskap och kan jobbet, men också att du har kompetens att ta reda på och ta hand om ny kunskap och nya rön. Du behöver vara nyfiken och intresserad av att göra skillnad och känna dig bekväm med att utbilda kollegor. Man får inte vara alltför försiktig utan vara beredd att ta plats.

Uppdaterat: 24 maj 2024
1G85