Välkommen till Division psykiatri och funktionshinder i Region Sörmland

Vi erbjuder utvecklande arbete, möjlighet till fortbildning och gott kollegialt stöd. Hos oss har du möjlighet att delta i ledarskapsprogram, åka på nationella och internationella kongresser och få individanpassad handledning. Vi uppmuntrar kliniknära forskning och via Region Sörmlands FoU-centrum finns goda forskningsmöjligheter.

- Den nya utredningsmottagning kommer att vara åldersövergripande och vi samarbetar inom hela divisionen. Nya arbetsmetoder behövs för att skapa en effektiv och jämlik utredningsprocess – i hela Sörmland, säger Mari Kampf Westerberg, Divisionschef Psykiatri och funktionshinder, Region Sörmland.

Tillsammans utvecklar vi specialistsjukvården inom vuxen- och barnpsykiatrin. 

Vi har i många år fått fina omdömen av både ST-läkare, AT-läkare och läkarkandidater. Gott kollegialt stöd är det som utmärker oss. Vi har välfungerande ST-grupper och nästan alla som gjort sin ST på klinikerna har valt att stanna kvar som specialister. Vi har en ung överläkargrupp med god sammanhållning. På våra båda slutenvårdskliniker är vi fullt bemannade av egna fasta specialister.

Vi erbjuder bland annat:

 • Dialogseminarier med alla medarbetare för att utveckla vårt fokus på personcentrerad vård. 
 • Divisionsgemensamma utbildningsdagar för läkare. 
 • Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning på kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (motsvarande 45 högskolepoäng). Utbildningen genomförs under tre terminer och vi har deltagare från alla verksamheter.

Nya arbetsätt:

 • Fokus på neuropsykiatriska utredningar
 • Utvecklingsprojekt för effektiva bemanningsrutiner (alla medarbetare deltar)
 • Förbättringsarbete kring sjukskrivningsprocessen
 • Divisionsgemensamma läkarhalvdagar, till exempel:
  Hur använder vi läkemedel inom VUP och BUP i Region Sörmland?
  Kön – könsdysfori - transsexualism
Uppdaterat: 4 december 2023
HEMD