Nyhetslista

 • 5 september 14:45

  En strategi för ett stärkt och hållbart näringsliv i Sörmland

  Sörmlands regionala utvecklingsnämnd beslutade den 2 september 2022 om en näringslivsstrategi som ska ta Sörmland till en än mer attraktiv plats för näringslivet. Strategin ska bidra till att skapa bra förutsättningar för människor och företag som bor och verkar i Sörmland. Den ska bidra till långsiktigt hållbar omställning för företag samt att attrahera invånare, företag och verksamheter till länet.

 • 24 augusti 08:24

  Region Sörmland uppmärksammar Ukrainas självständighetsdag

  Under onsdagen, 24/8, vajar Ukrainas flagga utanför regionkansliet i Nyköping. Detta för att uppmärksamma landets trettioförsta självständighetsdag.

 • 19 augusti 08:57

  Dags för påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19!

  Den 22 augusti öppnar tidbokningen för de som rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos av vaccination mot covid-19. Vaccinationerna startar 1 september. Nytt är att bokningen inte längre sker genom att logga in på 1177.se.

 • 18 augusti 08:25

  Stor satsning på att utveckla det hållbara företagandet i Sörmland

  Region Sörmland satsar 7,4 miljoner kronor på företagande i Sörmland. Satsningen ska främja omställning, utveckling och produktivitet – med särskilt fokus på digital utveckling och hållbarhet.

 • 11 augusti 09:35

  Region Sörmlands vårdchatt ökar i användande

  Allt fler använder regionens digitala vårdchatt, Vårdkontakt direkt. Under juni månad hanterades 5 363 vårdmöten. När tjänsten startade i februari var motsvarande siffra
  3 244 vårdmöten.

 • 8 augusti 09:30

  Pride i Vingåker och Katrineholm

  Lördag 13 augusti och lördag 20 augusti är det prideparad i Vingåkersbygden och Katrineholm. Region Sörmland kommer att delta och gå i paraden.

 • 19 juli 09:31

  Bokningstelefonen stängd i två dagar

  Region Sörmlands telefonservice, för bland annat bokning av covid-19 vaccinering, är stängd fredag 22/7 och måndag 25/7. Detta på grund av lokalbyte.

 • 14 juli 10:40

  Ny visselblåsarlag - regionens lanserar ny sida för rapportering av missförhållanden

 • 29 juni 10:56

  Region Sörmland och Trafikverket växlar upp för att utveckla transportinfrastrukturen

  Trafikverket och Region Sörmland växlar upp samarbetet för att få bättre utväxling av både den nationell transportplanen och Länstransportplanen. I och med regeringens beslut om att fastställda den nationella planen inklusive finansiella ramar för Länstransportplanen för Sörmland krävs ett gemensamt arbete för att genomföra planerna. För att omsätta de transportpolitiska målen, förverkliga nationell- och Länstransportplan samt möta de behov vi ser i länet krävs en stärkt samverkan där Trafikverket, kommuner och Region Sörmland bidrar.

 • 14 juni 15:45

  Fortsatt satsning på Folk och kultur i Sörmland

  Evenemanget Folk och kultur lever vidare i Sörmland. Region Sörmland har beslutat att satsa på det årliga kulturarrangemanget till 2027.