Nyhetslista

 • 1 december 13:30

  Falska sms om avgifter sprids

  Vi får in rapporter om försök till bedrägerier via sms. Ta alltid reda på fakta när du blir osäker på vad som gäller.

 • 1 december 10:54

  Sussaregionerna skickar in kompletteringar till Konkurrensverket

  Konkurrensverket har inlett en utredning mot de nio regioner som gjort en gemensam upphandling av ett nytt vårdinformationsstöd. Frågeställningen handlar om tilläggsavtalen är förenliga med reglerna i LOU (lagen om offentlig upphandling). I det preliminära beskedet gör konkurrensverket en annan bedömning än regionerna. Något som kan komma att innebära en upphandlingsskadeavgift.

 • 30 november 15:01

  Fossilfri fordonsflotta vid årsskiftet

  Region Sörmlands fordonsflotta ska vara fossilfri senast 2023. Det målet är i sikte. Nästan samtliga fordon drivs nu med förnybara drivmedel.

 • 30 november 09:17

  Från och med 1 december minskar vi andelen inhyrda läkare

  Vi fortsätter arbetet med att bli hyroberoende och kommer från den 1 december att reducera inhyrda läkare

 • 29 november 09:54

  Ökad vårdkvalitet när ny vårdbyggnad tas i drift på Nyköpings lasarett

  Steriltekniska enheten och operationsverksamheten är de första verksamheterna att flytta in i den nya vårdbyggnaden på Nyköpings lasarett.

 • 27 november 13:56

  Mer information från oss i journalen via 1177.se

  Nu kan du läsa svar på allmänremisser genom att logga in på 1177.se.

 • 23 november 13:52

  Vårdkontakt Direkt utökas med nya tjänster för länets invånare

  Den 23 november lanseras två nya funktioner i Region Sörmlands digitala vårdtjänst Vårdkontakt Direkt. Den ena är att patienter nu kan förnya sina recept denna väg. Den andra nyheten i Vårdkontakt Direkt är att invånare själva kan skicka in en förfrågan om att få fysisk aktivitet på recept (FaR).

 • 21 november 12:03

  Vinnare av regionens interna priser 2023

  - Att bidra till att förbättra, utveckla och förnya det dagliga arbetet är inte bara en vinst för verksamheten och dess medarbetare utan för hela Region Sörmland och de kunder och patienter vi finns till för. Stort grattis till alla välförtjänta vinnare 2023, säger Magnus Johansson, regiondirektör.

 • 21 november 10:01

  Pilotprojekt gällande organiserad testning för prostatacancer

  Ett pilotprojekt gällande organiserad prostatacancertestning (OPT) startar nu i Region Sörmland. Projektets uppdrag är att bidra till mer kunskap för att kunna utvärdera nytta och risker med symtomfri testning inför ett eventuellt framtida bredare införande.

 • 15 november 06:00

  Mer digital post från regionen!

  Nästa kallelse du får till ett vårdbesök kan komma till en digital brevlåda. Om du har en. Annars kommer kallelsen hem till din vanliga brevlåda som tidigare.